JW verzekeringen

Aansprakelijkheid
Bedrijven​

Aansprakelijkheid Zakelijk

Risico’s op zakelijke aansprakelijkheid:

Ondernemen is risico’s nemen. Iedere ondernemer heeft weer andere risico’s. Variërend van niet betalende debiteuren, stijgende prijzen van grondstoffen, sterk fluctuerende markten tot aan het terugverdienen van investeringen.

Het is als ondernemer belangrijk om inzichtelijk te maken hoe groot de financiële schade zou kunnen zijn als bepaalde risico’s zich voordoen. Om vervolgens een inschatting te maken of je de risico’s kan dragen zonder de onderneming in gevaar te brengen. Als dit niet het geval is, dan is het verstandig om maatregelen te nemen.

Het aansprakelijkheidsrisico is een ondernemersrisico die eigenlijk op elke onderneming wel van toepassing is. Ondanks alle inspanningen, professionaliteit, kennis en kunde kunnen zich nog steeds vervelende zaken voordoen. Als je aansprakelijk bent, kunnen de financiële gevolgen voor je bedrijf een behoorlijke impact hebben. Ons advies is om je hiertegen goed te verzekeren.

Offerte aanvragen

Vormen van aansprakelijkheid voor bedrijven

Hieronder staan diverse vormen van aansprakelijkheid waar je onderneming mee te maken kan krijgen:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Je wordt aansprakelijk gehouden voor schade bij een ander. Het gaat hierbij om materiele schade (schade aan spullen) of letselschade (schade aan personen) die jouw medewerkers, bedrijf, producten of diensten veroorzaken.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid

Je wordt aansprakelijk gesteld voor schade die jij of een van je medewerkers veroorzaakt door een beroepsfout. Doorgaans door een verkeerd financieel of technisch advies. De schade is veelal financieel; vermogensschade. Als een beroepsfout ook tot schade lijdt aan spullen (materiele schade) of mensen (letselschade) dan is dit geen beroeps-, maar bedrijfsaansprakelijkheid.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid worden vaak door elkaar gehaald. Wij hebben de belangrijkste verschillen in kaart gebracht. Lees hier

Bestuurdersaansprakelijkheid

Je kan als bestuurder een fout maken bij het nemen van een beslissing. Deze fout kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Je kan als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook met je privévermogen.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Je kan als logistiek ondernemer aansprakelijk worden gehouden voor schade aan spullen van anderen die tijdens het vervoer, op- en overslag beschadigd raken of kwijtraken.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Cyberaansprakelijkheid

Als je bedrijf beschikt over vertrouwelijke informatie en klantgegevens (privacy-aansprakelijkheid) kun je als bedrijf bij een datalek aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. De Europese wetgeving stelt hoge eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor loop je een aanzienlijk aansprakelijkheidsrisico. Denk hierbij aan de kosten van onderzoek, kosten van verweer en claims van individuele personen.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Cyberverzekering.

Aansprakelijkheid bouwproject

Je kan als ondernemer in de bouw aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het bouwproject zelf. Bijvoorbeeld voor schade ontstaan door een bouw-, ontwerp- of constructiefout. De kans dat schade ontstaat door brand, storm of diefstal is ook reëel risico. Als ondernemer in de bouw kunt je aansprakelijk worden gesteld voor de kosten hiervoor. Je kunt deze risico’s afdekken met een Construction Allrisk verzekering (CAR):