JW verzekeringen

CAR- en Montageverzekering

CAR- en Montageverzekering

CAR- en Montageverzekering (Construction All Risk)

Met een CAR- en Montageverzekering ben je verzekerd tegen de schade die gedurende de werkzaamheden wordt veroorzaakt. Allerlei risico’s kunnen zich op de bouwlocatie voordoen zoals brand, diefstal, vandalisme, constructie- en montagefouten. De kosten van herstel of vervanging bij schade worden door een CAR- en Montageverzekering vergoed.

 • Nuchter & realistisch

  Een periodieke en beheersbare aanpak

 • Gecertificeerd Personeel

  Al onze medewerkers zijn gecertificeerd

 • Gespecialiseerd in bouw

  Onze specialisten zijn zeer kundig

 • Ondernemend

  Onze medewerkers denken met je mee

Vandaag nog een offerte? Vul het formulier in!

Een van onze specialisten neemt vandaag contact met je op.

Offerte aanvragen

0 uur
Spreek een specialist binnen
0 uur
Polis ontvang je binnen
0 p.m.
Verzekerd vanaf

Wat verzeker je met de CAR- en Montageverzekering?

Bij ieder bouwproject kan iets misgaan waardoor schade ontstaat. De kans op schade is groter als meer partijen betrokken zijn. Al bij een klein bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken. Een hoofdaannemer, installateur, loodgieter en stukadoor zijn hier enkele voorbeelden van. Wanneer iets misgaat, kan dat voor de betrokken partijen grote gevolgen hebben. Daarbij is het niet altijd meteen duidelijk wie precies verantwoordelijk is. Een CAR-verzekering biedt dan uitkomst.

De Construction All Risk verzekering dekt schade die ontstaat tijdens een bouwproces. Normaal gesproken sluiten aannemers een CAR-verzekering af. Maar ook voor een opdrachtgever kan het afsluiten van een CAR-verzekering erg verstandig zijn.

Direct een adviseur die je te woord staat!

Een CAR- en Montageverzekering dekt de materiële schade tijdens de nieuwbouw, verbouw of renovatie van gebouwen en tijdens de montagewerkzaamheden van installaties. Wij geven je hierover graag advies, zodat jij jouw doelen probleemloos kunt behalen. Ons advies begint met een risico-inventarisatie. Aan de hand hiervan bepalen wij gezamenlijk welke verzekering het meest passend is. Onze specialist in CAR- en montageverzekeringen Remco helpt je hier graag bij!

Stel Remco een vraag:

Voor wie is de CAR- en Montageverzekering belangrijk?

In de praktijk zijn bij een bouwproject vrijwel altijd meerdere partijen betrokken zoals de aannemer, onderaannemers, installateurs en afbouwbedrijven. De CAR- en Montageverzekering dekt bijna alle materiële schade op de bouwplaats. Verder zijn vrijwel alle bedrijven die betrokken zijn bij de bouw meeverzekerd. Groot en klein. Denk aan de hoofdaannemer en de onderaannemers zoals schilders, installateurs, elektriciens, loodgieters en stukadoors. Prettig, want het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schade.

De (hoofd)aannemer is in de basis eindverantwoordelijk voor het bouwproject en kan eigenlijk niet zonder een CAR- en Montageverzekering. Als hoofdaannemer ben je voor de gehele schade aansprakelijk en dien je de opdrachtgever schadeloos te stellen. Onder de CAR- en Montageverzekering is dit verzekerd, ongeacht of jij of de onderaannemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade.

Ook voor onderaannemers, installateurs en afbouwbedrijven is het raadzaam om een CAR- en Montageverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt namelijk geen dekking voor schade aan het eigen uitgevoerde werk. En vertrouwen op de CAR-verzekering van de hoofdaannemer heeft zo z’n beperkingen. De dekking hangt namelijk af van de verzekering die de hoofdaannemer heeft afgesloten. Je kan als onderaannemer de schade vaak niet zelf (rechtstreeks) claimen op de verzekering van de hoofdaannemer, waardoor de schade evengoed voor jouw rekening komt. Ook kunnen gemaakte afspraken tussen de hoofdaannemer en onderaannemers de dekking beperken. Daarom adviseren wij vaak een CAR- en Montageverzekering.

Wat wordt er gedekt door de CAR- en Montageverzekering?

Het bouwproject kan beschadigd raken door diverse oorzaken zoals bijvoorbeeld door een bouw- of constructiefout, brand of vandalisme. De volgende dekkingen kunnen onder de CAR-verzekering worden verzekerd?

Materiële schade op locatie (Het Werk)
Verzekerd is de materiële schade aan Het Werk zelf gedurende de bouwperiode. Onder de dekking is begrepen schade aan- en diefstal van bouwmaterialen die op de bouwlocatie aanwezig zijn.

Bestaande bezittingen van de opdrachtgever
Verzekerd is de materiële schade die door de werkzaamheden is ontstaan aan de bezittingen van de opdrachtgever.

Eigendommen van directie en personeel
Verzekerd is de materiële schade aan de spullen van directie- en personeelsleden, waaronder diefstal van deze spullen op de bouwlocatie.

Hulpmaterialen
Verzekerd zijn de hulpmaterialen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Ook diefstal is verzekerd. Hulpmateriaal is onder andere gereedschap, landmaterieel en steigers.

Transport
Verzekerd is schade aan het materiaal als gevolg van transport. Ook diefstal is gedekt. Een voorbeeld hiervan is een dakkapel die vanuit de werkplaats naar de locatie wordt vervoerd.

Onderhoudsperiode
Verzekerd is schade gedurende de periode van onderhoud. De dekking en de duur van de periode zijn beperkt. En de onderhoudsperiode is alleen te verzekeren als dit vooraf in het bestek of de aannemingsovereenkomst is afgesproken.

Wat wordt niet verzekerd onder de CAR- en Montageverzekering?

Niet alle schade is verzekerd. Zo is bijvoorbeeld alleen de materiële schade verzekerd en de herstel- en/of vervangingskosten. Niet verzekerd is bedrijfsschade en andere gevolgschade. Verder zijn per dekking bepaalde uitsluitingen van kracht. Belangrijk is om naast de CAR- en Montageverzekering ook een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. Een Aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je aan anderen toebrengt. Een CAR- en Montageverzekering vergoedt de schade aan het werk zelf en op de bouwplaats.

Schadevoorbeeld:
Je installeert een koelingsinstallatie in de serverruimte bij een zakelijke relatie. Door een verkeerde montage valt de installatie op de serverkast. Zowel de koelingsinstallatie als de serverkast raken beschadigd. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de schade aan de serverkast (schade aan derden). De schade aan de koelingsinstallatie is verzekerd onder de CAR- en Montageverzekering.

Kans op schade verminderen?

De afgelopen jaren is een sterke toename te zien in het aantal claims. Ook de claims zelf worden steeds hoger. Het aantal bij de bouw betrokken partijen en de snel stijgende bouwkosten zijn hier de oorzaak van. Door in te zetten op het leveren van kwaliteit en de betrokken partijen hierop te selecteren en te toetsen wordt het werk beter. Ook een strak bouwproces heeft invloed op de kwaliteit. Dit voorkomt vertraging, extra onderhoudskosten en de kans op schade wordt een stuk kleiner. Als het dan toch nog misgaat kun je terugvallen op een verzekering die de schade dekt.