JW verzekeringen

Schadeformulier invullen & Indienen

Hoe vul ik een schadeformulier in?
U bent zojuist betrokken geweest bij een ongeval en dan is het de bedoeling dat er door u een schadeformulier wordt ingevuld. Ondanks dat u nog aan het bekomen bent van de schrik, is het belangrijk dat een schadeformulier op de juiste manier wordt ingevuld.

  • Bij een schade waar een tegenpartij bij betrokken is, wordt na de ondertekening van het schadeformulier door beide partijen bevestigd dat wat op het schadeformulier is ingevuld als vaststaand beschouwd. Dit betekent dat er heel moeilijk nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. Daarom dient u nooit te ondertekenen als u het niet eens bent met wat er op het formulier staat of teken het schadeformulier onder protest en vermeldt dit op het formulier.
  • Een goed en compleet ingevuld schadeformulier maakt het voor ons makkelijker om de situatie te beoordelen. Zodoende zal een goed ingevuld schadeformulier ervoor zorgen dat de schade sneller afgewikkeld kan worden.

Aangezien er een aantal soorten ongevallen zijn, wordt hieronder een lijst weergegeven op welke manier het schadeformulier ingevuld moet worden op basis van het soort ongeval waar u bij betrokken bent. Als u op een van de kopjes drukt, zult u aan de hand van een duidelijke uitleg stap-voor-stap worden geholpen met het invullen van het schadeformulier, zodat u niks vergeet en het schadeformulier duidelijk en compleet ingevuld wordt.

Hoe vul ik een schadeformulier in?
U bent zojuist betrokken geweest bij een ongeval en dan is het de bedoeling dat er door u een schadeformulier wordt ingevuld. Ondanks dat u nog aan het bekomen bent van de schrik, is het belangrijk dat een schadeformulier op de juiste manier wordt ingevuld.

HOE VUL IK EEN SCHADEFORMULIER IN?

HOE VUL IK EEN SCHADEFORMULIER IN?


Vraag 1 Datum aanrijding en tijd

Vul hier de datum in en op welk tijdstip jullie de schade zijn opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar hebben jullie de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat? Betreft het een schade ontstaan op de snelweg? Vul dan bij straat de naam van de snelweg in.

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Is er een van de partijen gewond geraakt door deze schade? Deze vraag heeft betrekking op beide partijen. Indien een partij gewond is geraakt kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A en B:
Zijn er door de schade tussen jou en de tegenpartij ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade tussen jou en de tegenpartij ook nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in. Betreft een van de partijen niet een motorrijtuig met kenteken? Laat dan vraag 7 bij deze partij open.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig of een eenzijdige schade en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Betreft de tegenpartij een buitenlands voertuig, of is de tegenpartij geen motorrijtuig met kenteken? Vul dan hier de gegevens van de verzekeraar aan de kant van de tegenpartij in.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden. Stond het voertuig geparkeerd, dan hoeft dit onderdeel niet ingevuld te worden voor het geparkeerde motorrijtuig.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst in aanraking is gekomen met de tegenpartij.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig. Heeft alleen de tegenpartij schade opgelopen? Vul hier dan in: Geen zichtbare schade.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier. De hokjes aan de linkerkant gelden uitsluitend voor de partij die de linkerkant (voertuig A) invult en de hokjes aan de rechterkant uiteraard voor de partij die de rechterkant invult (voertuig B).

Voorbeeld
Stond bijvoorbeeld voertuig A geparkeerd en is voertuig B achteruit tijdens het inparkeren tegen voertuig A aangereden? Dan kruis je aan de linkerkant punt 1 stond geparkeerd/stond stil aan en aan de rechterkant zet je 2 kruisjes: bij punt 3 ging parkeren en bij punt 14 reed achteruit. Meerdere kruisjes zijn dus mogelijk.

LET OP dat er tevens wordt gevraagd door te halen wat niet van toepassing is.

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van de voertuigen, de richting van de voertuigen, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 aan beide kanten zijn ingevuld en je bent het eens met ALLES wat er op het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen. Door het ondertekenen van het schadeformulier bevestig je dat je het eens bent met ALLES wat er op het gehele formulier is ingevuld. Ben je het ergens niet mee eens? Vermeld dit bij de opmerkingen en onderteken het formulier NIET.

Zodra alles is ingevuld en ondertekend splitsen jullie het formulier. Check voordat het origineel van het doordruk losgescheurd wordt of het doordrukgedeelte ook goed leesbaar is. 1 partij ontvangt de voorkant en 1 partij ontvangt de achterkant (het doordrukformulier). Zodra het schadeformulier is gesplitst mag er niets meer worden veranderd. Wordt dit wel gedaan dan is het formulier ongeldig.

Je komt terug van boodschappen doen bij je auto en merkt dat er schade is aan je auto. Deze was niet aanwezig voordat je de winkel inging. En er ligt geen briefje onder de ruitenwisser met contactgegevens van de veroorzaker. Hoe krijg je deze schade vergoed als er geen dader bekend is? Hiervoor bestaat een speciaal opgericht fonds: Het Waarborgfonds Motorverkeer.

In de volgende gevallen kan er een beroep op het waarborgfonds gedaan worden:

  • De veroorzaker van de schade is na het ongeval doorgereden en u bent niet (meer) in staat om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen;
  • Het motorrijtuig van de veroorzaker blijkt onverzekerd te zijn, terwijl de veroorzaker wel bekend is;
  • De verzekeraar van de veroorzaker blijkt insolvent te zijn;
  • Het motorrijtuig blijkt gestolen te zijn en de veroorzaker wist dit;
  • Je hebt te maken met een gemoedsbezwaarde. De veroorzaker heeft op grond van zijn levensovertuiging principiële bezwaren tegen verzekeren. Hij heeft hier een vrijstelling voor van de overheid. Indien jullie er niet uit komen met de schade dan kan je ook via het waarborgfonds je schade vergoed krijgen.

Uit bovenstaande blijkt dat bij vandalisme het waarborgfonds niet tot uitkering zal overgaan. Er moet sprake zijn van schade toegebracht door een voertuig. Bij een materiële schade waarbij het schadeveroorzakende voertuig niet bekend is geldt een eigen risico van € 250,00.

Onderstaand stappenplan heeft betrekking op de situatie dat de tegenpartij onbekend is gebleven.

Hoe vul ik een schadeformulier in?
Begin bovenaan met invullen van het schadeformulier. Zoek een harde ondergrond en gebruik een balpen. Dat een balpen wordt gebruikt is belangrijk zodat de achterkant niet bevlekt raakt (deze moet later thuis namelijk worden ingevuld). Daarnaast is het invullen van het schadeformulier géén erkenning van aansprakelijkheid.

Aangezien sprake is van een ongeval met een motorrijtuig waarbij de tegenpartij onbekend is gebleven wordt de voorkant van het formulier alleen aan de linkerkant ingevuld.

Vraag 1 Datum aanrijding en tijd
Vul hier de datum in en op welk tijdstip jij de schade bent opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar heb je de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat?

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Ben je gewond geraakt door het ongeval? Kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A:
Zijn er door de schade ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig of een eenzijdige schade en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst schade heeft opgelopen.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier. De hokjes aan de linkerkant gelden uitsluitend voor de partij die de linkerkant (voertuig A) invult en de hokjes aan de rechterkant voor de onbekend gebleven tegenpartij (voertuig B).

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van de voertuigen, de richting van de voertuigen, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 van het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen.

De achterkant
Thuis invullen en doorsturen aan uw assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar.

Ook de gegevens op de achterzijde van het schadeformulier dienen ingevuld te worden. Dit wordt helaas vaak nog vergeten. Terwijl dit voor ons erg belangrijk is. Doe dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk.

LET OP dat bij de velden alle gevraagde informatie ingevuld wordt (bij het veld verzekeringnemer ook de onderdelen beroep, IBAN en of er recht op BTW-aftrek is).

Bij veel van de velden staat een sterretje. Hier moet je doorstrepen wat niet van toepassing is op je situatie.

Tussenpersoon schadenr. en Maatschappij schadenr. is niet relevant voor jou dus deze mag je leeg laten.

Kopje Verzekeringnemer
Vul hier je naam, je IBAN-nummer en je beroep in. Ben je zelfstandige geef dan aan of je recht hebt op BTW-aftrek.

Kopje Bestuurder
Vul hier de geboortedatum in van de bestuurder en geef het geslacht aan. Daarnaast wordt gevraagd of de bestuurder mocht rijden en vul de reden in als dit niet het geval was.

Kopje Verzekerd motorrijtuig
Vul hier de kilometerstand van de auto in. Waar werd de auto op het moment van het ongeval voor gebruikt. Was het voor je werk of privé? In de regel erna kan je aangeven of de auto zelf in gebruik was voor een bepaald soort beroep/doel. Was er nog wat aan de auto gekoppeld (bijvoorbeeld een caravan of een aanhanger)? Als het motorrijtuig geen kenteken heeft dan moet in de vierde regel aangegeven worden wat het chassisnummer is van het motorrijtuig.

Kopje Schade aan uw motorrijtuig
Geef hier een schatting door van het schadebedrag. De overige velden kunnen ingevuld worden als bekend is waar en wanneer de auto gerepareerd wordt. Dit zal niet vaak het geval zijn.

Kopje Rechtsbijstandverzekering?
Deze velden zijn alleen relevant als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de rechtsbijstandverzekering loopt. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Inzittendenverzekering?
Hier geldt hetzelfde als bij de vraag of je een rechtsbijstandverzekering hebt alleen dat het hier om een inzittendenverzekering gaat. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de inzittendenverzekering is afgesloten. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Politie
Hier geef je aan of er politie aanwezig is geweest bij het ongeval, of zij hebben geholpen bij het invullen van het schadeformulier en of er een rapport door de politie opgemaakt zal worden. Is hier geen sprake van geweest streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Slachtoffers
Vul hier de naam, de postcode en het huisnummer, het geslacht, de geboortedatum en de aard/het soort letsel in van de slachtoffers van het ongeval. Anders kan je dit veld leeglaten.

Kopje Omstandigheden tijdens voorval
Geef hier zo specifiek en gedetailleerd mogelijk antwoorden op de vragen.

Hoe hard reed je op het moment van de aanrijding?

Heeft het ongeval plaats gevonden binnen of buiten de bebouwde kom en wat is de maximumsnelheid die hier geldt?

Op wat voor soort weg reed je?

Op welke plek van de weg reed je?

Bestaat de weg uit meerdere rijstroken?

Is er op de weg een doorgetrokken streep?

Hoe breed was de weg ongeveer?

Is er tijdig richting aangegeven?

Was sprake van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden?

Werd de valhelm/autogordel gedragen door bestuurder en passagier(s). Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Werd verlichting gevoerd? Stads-, dim- of groot licht. Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Hoe was het wegdek door de weersomstandigheden? Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Zijn er vragen die in jouw geval niet relevant zijn, vul dan ‘NVT’ in.

Kopje Aansprakelijkheid
Geef hier zo uitgebreid mogelijk aan wie er volgens jou schuldig is aan het ongeval. Probeer je standpunt zoveel mogelijk te onderbouwen met argumenten.

Lees het formulier nogmaals door, waarbij de kleine lettertjes van het formulier niet worden vergeten.

Kopje Datum en handtekening
Vul hier de datum in wanneer je de achterkant hebt ingevuld en zet je handtekening.

Na ondertekening kan je het formulier per mail of via de WhatsApp naar ons opsturen.

Uitleg partijen, risico’s en aansprakelijkheid
In deze situatie gaat het vaak om een ongeval met een fietser of en voetganger. Deze wordt als zwakkere verkeersdeelnemer gezien, omdat de kans vele malen groter is dat zij door het ongeval zwaar letsel op zullen lopen dan het geval is bij de bestuurder van de auto. In wezen is een fietser of voetganger onbeschermd in het verkeer. Dit zal meebrengen dat de bestuurder van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk zal zijn voor de schade, tenzij overmacht bewezen kan worden. Dit is een uitzonderlijke situatie en komt niet veel voor in het verkeersrecht. Bij kinderen tot 14 jaar is het zelfs zo dat de bestuurder voor 100% aansprakelijk is voor de schade. Dit komt doordat deze leeftijdscategorie de verkeerssituatie niet goed kan inschatten.

Het gaat bij aanrijdingen om een soort risicoaansprakelijkheid. Zelfs als de bestuurder geen schuld heeft, zal hij in de praktijk vaak wel aansprakelijk zijn.

Overmacht
Alleen als de bestuurder geen enkel verwijt treft, kan er sprake zijn van overmacht. Het lichtste verwijt zal toch leiden tot aansprakelijkheid waarbij een verdeling zal plaatsvinden over wie hoeveel schuld draagt waarbij de bestuurder ten minste voor 50% aansprakelijk zal zijn.

Hoe vul ik een schadeformulier in?
Begin bovenaan met invullen van het schadeformulier. Zoek een harde ondergrond en gebruik een balpen. Dat een balpen wordt gebruikt is belangrijk zodat de achterkant niet bevlekt raakt (deze moet later thuis namelijk worden ingevuld). Druk hard tijdens het schrijven zodat ook het doordrukformulier goed leesbaar is. Daarnaast is het invullen van het schadeformulier géén erkenning van aansprakelijkheid.

Aangezien hier sprake is van ongeval met een motorrijtuig en zonder tegenpartij (een eenzijdig ongeval) wordt de voorkant van het formulier aan een kant ingevuld.

Vraag 1 Datum aanrijding en tijd
Vul hier de datum in en op welk tijdstip jij de schade bent opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar heb je de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat?

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Ben je gewond geraakt door het ongeval? Kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A:
Zijn er door de schade ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst schade heeft opgelopen.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier.

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van het voortuig, de richting van het voertuig, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 van het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen.

De achterkant
Thuis invullen en doorsturen aan uw assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar.

Ook de gegevens op de achterzijde van het schadeformulier dienen ingevuld te worden. Dit wordt helaas vaak nog vergeten. Terwijl dit voor ons erg belangrijk is. Doe dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk.

LET OP dat bij de velden alle gevraagde informatie ingevuld wordt (bij het veld verzekeringnemer ook de onderdelen beroep, IBAN en of er recht op BTW-aftrek is).

Bij veel van de velden staat een sterretje. Hier moet je doorstrepen wat niet van toepassing is op je situatie.

Tussenpersoon schadenr. en Maatschappij schadenr. is niet relevant voor jou dus deze mag je leeg laten.

Kopje Verzekeringnemer
Vul hier je naam, je IBAN-nummer en je beroep in. Ben je zelfstandige geef dan aan of je recht hebt op BTW-aftrek.

Kopje Bestuurder
Vul hier de geboortedatum in van de bestuurder en geef het geslacht aan. Daarnaast wordt gevraagd of de bestuurder mocht rijden en vul de reden in als dit niet het geval was.

Kopje Verzekerd motorrijtuig
Vul hier de kilometerstand van de auto in. Waar werd de auto op het moment van het ongeval voor gebruikt. Was het voor je werk of privé? In de regel erna kan je aangeven of de auto zelf in gebruik was voor een bepaald soort beroep/doel. Was er nog wat aan de auto gekoppeld (bijvoorbeeld een caravan of een aanhanger)? Als het motorrijtuig geen kenteken heeft dan moet in de vierde regel aangegeven worden wat het chassisnummer is van het motorrijtuig.

Kopje Schade aan uw motorrijtuig
Geef hier een schatting door van het schadebedrag. De overige velden kunnen ingevuld worden als bekend is waar en wanneer de auto gerepareerd wordt. Dit zal niet vaak het geval zijn.

Kopje Rechtsbijstandverzekering?
Deze velden zijn alleen relevant als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de rechtsbijstandverzekering loopt. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Inzittendenverzekering?
Hier geldt hetzelfde als bij de vraag of je een rechtsbijstandverzekering hebt alleen dat het hier om een inzittendenverzekering gaat. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de inzittendenverzekering is afgesloten. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Politie
Hier geef je aan of er politie aanwezig is geweest bij het ongeval, of zij hebben geholpen bij het invullen van het schadeformulier en of er een rapport door de politie opgemaakt zal worden. Is hier geen sprake van geweest streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Slachtoffers
Vul hier de naam, de postcode en het huisnummer, het geslacht, de geboortedatum en de aard/het soort letsel in van de slachtoffers van het ongeval. Anders kan je dit veld leeglaten.

Kopje Omstandigheden tijdens voorval
Geef hier zo specifiek en gedetailleerd mogelijk antwoorden op de vragen.

Hoe hard reed je op het moment van de aanrijding?

Heeft het ongeval plaats gevonden binnen of buiten de bebouwde kom en wat is de maximumsnelheid die hier geldt?

Op wat voor soort weg reed je?

Op welke plek van de weg reed je?

Bestaat de weg uit meerdere rijstroken?

Is er op de weg een doorgetrokken streep?

Hoe breed was de weg ongeveer?

Is er tijdig richting aangegeven?

Was sprake van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden?

Werd de valhelm/autogordel gedragen door bestuurder en passagier(s). Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Werd verlichting gevoerd? Stads-, dim- of groot licht. Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Hoe was het wegdek door de weersomstandigheden? Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Zijn er vragen die in jouw geval niet relevant zijn, vul dan ‘NVT’ in.

Kopje Aansprakelijkheid
Geef hier zo uitgebreid mogelijk aan wie er volgens jou schuldig is aan het ongeval. Hier kan eventueel ook de wegbeheerder aangegeven worden. Bijvoorbeeld wanneer er gaten in het wegdek zaten, waardoor je moest uitwijken en daardoor het ongeval is ontstaan. Probeer je standpunt zoveel mogelijk te onderbouwen met argumenten.

Lees het formulier nogmaals door, waarbij de kleine lettertjes van het formulier niet worden vergeten.

Kopje Datum en handtekening
Vul hier de datum in wanneer je de achterkant hebt ingevuld en zet je handtekening.

Na ondertekening kan je het formulier per mail of via de WhatsApp naar ons opsturen.

Uitleg partijen, risico’s en aansprakelijkheid
In deze situatie gaat het vaak om een ongeval met een fietser of en voetganger. Deze wordt als zwakkere verkeersdeelnemer gezien, omdat de kans vele malen groter is dat zij door het ongeval zwaar letsel op zullen lopen dan het geval is bij de bestuurder van de auto. In wezen is een fietser of voetganger onbeschermd in het verkeer. Dit zal meebrengen dat de bestuurder van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk zal zijn voor de schade, tenzij overmacht bewezen kan worden. Dit is een uitzonderlijke situatie en komt niet veel voor in het verkeersrecht. Bij kinderen tot 14 jaar is het zelfs zo dat de bestuurder voor 100% aansprakelijk is voor de schade. Dit komt doordat deze leeftijdscategorie de verkeerssituatie niet goed kan inschatten.
Het gaat bij aanrijdingen om een soort risicoaansprakelijkheid. Zelfs als de bestuurder geen schuld heeft, zal hij in de praktijk vaak wel aansprakelijk zijn.

Overmacht
Alleen als de bestuurder geen enkel verwijt treft, kan er sprake zijn van overmacht. Het lichtste verwijt zal toch leiden tot aansprakelijkheid waarbij een verdeling zal plaatsvinden over wie hoeveel schuld draagt waarbij de bestuurder ten minste voor 50% aansprakelijk zal zijn.

Je bent betrokken geweest bij een aanrijding, wat moet je nu precies doen en wat zijn de gevolgen?

Voorkant schadeformulier invullen
Stap 1 bij alle schades met een motorrijtuig is het invullen van een schadeformulier. Na het ongeval vul je direct samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in. Het schadeformulier heeft 2 delen. Beide betrokkene ontvangen een eigen deel nadat deze volledig is ingevuld. Zodra je jou gedeelte van het schadeformulier ontvangen heb kun je je weg vervolgen. Is je voertuig te zwaar beschadigd om je weg te vervolgen? Dan kun je contact opnemen met de alarmcentrale om je voertuig weg te laten slepen. De alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer van de alarmcentrale vind je op de groene kaart.

Vragen bij het invullen van het schadeformulier?
Heb je vragen over het invullen van het schadeformulier? Verder op deze pagina is een uitgebreide FAQ over het invullen van het schadeformulier.

Achterkant schadeformulier invullen
De achterkant van het schadeformulier vul je zelf in bij voorkeur in alle rust als je weer thuis bent. Het is belangrijk dat je deze zo volledig mogelijk invult.

Schade melden door het schadeformulier op te sturen
Zodra wij de voor en achterkant van het schadeformulier ontvangen kunnen wij de schade in behandeling nemen. Het schadeformulier ontvangen wij het liefst via de e-mail of WhatsApp. Deze mag gestuurd worden naar: info@jwverzekeringen.nl of via Whatsapp naar 0615302125. Het originele schadeformulier bewaar je zelf thuis.

Schadeformulier opgestuurd wat nu?
Zodra wij het schadeformulier ontvangen nemen wij deze zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 werkdag in behandeling. Binnen 1 werkdag zal een schadebehandelaar telefonisch contact met je opnemen om de te nemen vervolgstappen te bespreken.

Schadeformulier Uploaden & Indienen