Bereken, vergelijk en sluit af

DATA INBREUK

Verzekerd is gevolgschade door inbreuk op persoonsgegevens die door u of iemand namens u worden bewaard of verzonden, ongeacht de vorm of het medium. Dit geldt ook bij verlies of diefstal van een apparaat dat persoonsgegevens bevat, waardoor een onbevoegde toegang krijgt tot persoonsgegevens van derden.

HACKER SCHADE

Verzekerd is schade doordat een hacker schade toebrengt aan uw website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of data die u elektronisch houdt. Schade door bijvoorbeeld het beschadigen, vernietigen, wijzigen, aantasten, misbruiken en/of programma’s of schade door data die u elektronisch houdt te kopiëren of onrechtmatig toe te eigenen.

CYBER BUSINESS INTERRUPTION

Verzekerd is gevolgschade doordat internetactiviteiten voortdurend worden onderbroken of ernstig belemmerd. De onderbreking of ernstige belemmering moet een direct gevolg zijn van de handelingen van een derde of hacker die u als doelwit kiest door de toegang tot uw website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of data die u elektronisch houdt, met kwade opzet elektronisch te blokkeren. Het moet gaan om internetactiviteiten waarmee u inkomsten genereert en die gedurende een periode die langer duurt dan de retentietijd worden onderbroken of ernstig belemmerd.

CYBER AFPERSING

Verzekerd is schade door bedreiging van een afperser om:

  • uw website, intranet, netwerk, computersysteem, programma’s of data die u elektronisch houdt te beschadigen, te vernietigen of aan te tasten (bijvoorbeeld door middel van een computervirus, worm, logic bomb of Trojan horse);
  • (vertrouwelijke) informatie die u in elektronische vorm houdt waarvoor u verantwoordelijk bent en die zich niet in het publieke domein bevindt, te verspreiden, openbaar te maken of te gebruiken en die, als deze informatie openbaar wordt gemaakt, commerciële schade aan u zal toebrengen.

Voorwaarde is dat de derde (afperser) onbevoegd buiten uw computersysteem om, elektronische toegang tot die informatie heeft verkregen, waarna hij losgeld vraagt om die dreiging niet uit te voeren.

EIGEN SCHADE DOOR DATALEKKEN

  • Data inbreuk
  • Cyber business interruption
  • Hacker schade
  • Cyber afpersing

TELEFONISCH OFFERTE AANVRAGEN

De cyber en data verzekering is bedoeld voor bedrijven die online transacties doen en werken met privacygevoelige informatie. Niet alleen grote bedrijven maar ook kleine bedrijven en stichtingen worden steeds vaker slachtoffer van diefstal door datalek van persoons- en betaalgegevens. Onze cyber en data verzekering dekt vermogensschade die veroorzaakt is door het lekken of verloren gaan van privacygevoelige informatie via online systemen.

BETROUWBARE CYBER EN DATA VERZEKERING

Sluit je via ons een verzekering af dan ben je verzekerd bij een van de beste en grootste verzekeraars van Nederland, alleen de beste verzekeraars zijn opgenomen in onze cyber en data verzekeringsvergelijker.

AANGESLOTEN VERZEKERAARS CYBER EN DATA VERZEKERING VERGELIJKEN

Aegon, Allianz Nederland, ASR Verzekeringen, Delta Lloyd, Generali, Goudse (de), London Verzekeringen, Nationale-Nederlanden en REAAL Bel ons gerust op om te kijken wat je gevoel bij ons is. Of vraag een volledig vrijblijvende offerte aan en neem deze rustig door, je zit nergens aan vast.


CYBER AANSPRAKELIJKHEID

Onze polis dekt ook cyber aansprakelijkheid. Op het moment dat een derde schade lijdt door jouw data lek, kan jij aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Onze cyber aansprakelijkheid dekt schade als direct gevolg van het lekken van de inhoud van e-mail, intranet, extranet of uw website. Dit is inclusief door een hacker aangebrachte wijziging(en) of toevoeging(en). De aanspraak dient te zijn gebaseerd op een van onderstaande data lekken

  • De doorgifte van kwaadaardige software zoals een computervirus, worm, logic bomb of Trojan horse
  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
  • Smaad en/of laster door onrechtmatige en negatieve uitlatingen.

GOEDKOOPSTE CYBER EN DATA VERZEKERING AFSLUITEN

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze naar ons toe, of bel ons wij helpen u graag. Geen wachttijden en direct de juiste medewerker aan de telefoon