JW verzekeringen
JW verzekeringen

U heeft schade geleden: Wat nu?

JW Verzekeringen heeft een eigen verhaalservice die voor je klaar staat

U heeft schade geleden: Wat nu?

Schade? Vervelend, we helpen graag!

Indien u een schade bij ons meldt en u bent niet All Risk verzekerd, dan zal de eigen verzekeraar helaas uw geleden schade niet vergoeden en verhalen op de tegenpartij. Nu staan er drie opties open om de schade van de tegenpartij vergoed te krijgen:

JW Verzekeringen zal, ondanks dat beoordeeld is dat de schade verhaald kan worden, in een aantal gevallen de schade alsnog bij 112Schade uitzetten. Allereerst wanneer de schade te klein is. Aangezien wij een bedrag van € 50,00 inhouden op het schadebedrag wat aan u wordt uitgekeerd, vinden wij het onredelijk om kleine schades zelf te verhalen. Wanneer wij twijfelen aan de verhaalbaarheid, terwijl u van mening bent dat het de schuld is van de tegenpartij, zullen wij eveneens de schade uitzetten bij 112Schade. Tevens zullen wij de schade doorzetten naar 112Schade als deze is veroorzaakt door een onbekend gebleven dader. Zij zullen uw schade dan proberen te verhalen op het Waarborgfonds. De laatste optie waarbij de schade wordt doorgezet naar 112Schade is als u daarvoor kiest.

Veel schades hebben een duidelijke oorzaak en daarmee is bijna altijd een schuldige aan te wijzen voor het veroorzaken van het ongeval. Helaas komt het weleens voor dat het onduidelijk is wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als wij na bestudering van de stukken tot de conclusie komen dat de schade niet verhaald kan worden, zullen wij u dat altijd meedelen. Nu een slecht nieuwsbericht voor u nooit leuk is om te horen, zullen wij uw standpunt altijd accepteren en daarom de schade aanmelden bij 112Schade.

Jan van Vliet

Schade Specialist

Hoe gaat onze verhaalservice te werk

Wanneer wij een schademelding ontvangen, zullen wij allereerst een afweging maken. Komt uw schade voor vergoeding in aanmerking of bent u eigenlijk de schuldige. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zullen wij de schade doorzetten naar 112Schade of gaan wij de schade zelf in behandeling nemen. Indien het laatste het geval is, zullen wij u een machtigingsformulier toezenden. In dit formulier wordt uitgelegd dat u bij ondertekening akkoord gaat dat wij onze vergoeding van € 50,00 zullen inhouden op het aan u uit te keren schadebedrag. 

Wij zullen na ontvangst van de getekende machtiging de expert inschakelen. De expert zal u bellen voor het maken van een afspraak. Dit kan bij u thuis, maar meestal wordt bij een garage afgesproken. Iemand van de garage en de expert zullen dan samen de schade vaststellen.

Na een aantal dagen zullen wij het expertiserapport ontvangen, waarna wij de aansprakelijkstelling richting de tegenpartij zullen versturen. Bij deze aansprakelijkstelling zijn er een aantal documenten van belang. Daarom vragen wij bij het versturen van de machtiging vaak nog een aantal documenten op. Allereerst hebben wij een volledig ingevuld schadeformulier nodig. Hiermee wordt de voor- en achterkant bedoeld. Helaas wordt op dit moment vaak de achterkant nog vergeten, maar deze hebben wij echt nodig wanneer wij de stukken naar de tegenpartij sturen. Daarnaast zullen wij ook altijd foto’s van de schade opvragen. Deze heeft de expert nodig om een eerste blik op de schade te kunnen werpen. Het komt namelijk soms voor dat de schade dusdanig klein is dat expertise niet benodigd is.

In de meeste gevallen wordt de aansprakelijkheid al snel door de tegenpartij erkend, maar er zijn altijd dossiers waarbij een juridische discussie ontstaat. Door zo een discussie verloopt het schadeproces vertraging op, hierdoor zult u helaas langer op de schadevergoeding moeten wachten. Aangezien de schadebehandelaar van JW Verzekeringen afgestudeerd is in de rechten en als keuzevak Verzekeringsrecht gevolgd heeft, is de schadebehandelaar op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Tevens wordt de relevante jurisprudentie in de gaten gehouden. Dit zorgt ervoor dat de schadebehandelaar van JW Verzekeringen in de meeste gevallen aan het langste eind trekt. 

Wanneer wij de verzekeraar van de tegenpartij mailen geven wij hun een reactietermijn van 14 dagen, aangezien de meeste (grote) verzekeraars een werkvoorraad hebben. Dit betekent dat u van ons ook tweewekelijks een update krijgt over de stand van zaken. Na ontvangst van het schadebedrag maken wij het bedrag met inhouding van de € 50,00 dezelfde dag over naar het door u opgegeven rekeningnummer.

Ook bij letsel helpen wij u

Het is al vervelend genoeg wanneer uw voertuig schade heeft als gevolg van een ongeval waarbij de schuld bij de tegenpartij ligt. Helaas wordt het nog vervelender wanneer naast het voertuig uzelf of uw passagiers ook nog letselschade hebben opgelopen. Ook in deze situatie kunnen wij u van dienst zijn. Wij werken met een letselschadebureau genaamd Tijbout Letselschade Specialisten. Dit bureau is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het behartigen van uw belangen in het letselschadeproces. Zij zullen u bijstaan om te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt met betrekking tot de persoonlijk geleden schade. Naast dat zij kundig zijn en krachtig optreden, zorgen zij ook voor het contact waarbij u zich met een gerust hart volledig kan richten op herstel, terwijl zij de schade voor u regelen.

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering vergelijken voor alle soorten bestelauto’s. Sluit makkelijk en snel online de goedkoopste Bestelautoverzekering af. Direct verzekerd!

Zakelijke Autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering vergelijken voor alle soorten zakelijke auto’s. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van alle soorten zakelijke auto’s en tevens de goedkoopste.

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering vergelijken voor alle soorten bestelauto’s. Sluit makkelijk en snel online de goedkoopste Bestelautoverzekering af. Direct verzekerd!

Zakelijke Autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering vergelijken voor alle soorten zakelijke auto’s. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van alle soorten zakelijke auto’s en tevens de goedkoopste.