JW verzekeringen

Beroepsaansprakelijk- heidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Verzekeringspakket Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Jouw bedrijf voert werkzaamheden uit voor derden. Als het goed is heb je deze werkzaamheden vastgelegd in een contract. Beroepsaansprakelijkheid is aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout, vergissing, nalatigheid, onzorgvuldigheid et cetera bij de uitvoering van je werkzaamheden. Doorgaans gaat het om contractuele aansprakelijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims die volgen uit deze contractuele aansprakelijkheid.
 • Dé Goedkoopste

  Vergelijk 18 verschillende verzekeraars

 • Gecertificeerd Personeel

  Al onze medewerkers zijn gecertificeerd

 • Gespecialiseerd in zakelijk

  Onze specialisten zijn zeer kundig

 • Voorlopige Dekking Mogelijk

  Binnen 24 uur voorlopige dekking

Vandaag nog een offerte? Vul het formulier in!

Een van onze specialisten zal tussen 16:00 – 18:00 telefonisch contact met je opnemen. 

Offerte aanvragen

0 uur
Voorlopige dekking binnen
0 +
Jaren ervaring
0 +
Verzekeringen per jaar

Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid?

Het verschil tussen beide begrippen roept nogal eens vragen op. Begrijpelijk, want het lijkt op het eerste gezicht erg op elkaar. Toch zijn er belangrijke verschillen. Zo gaat het gaat bij bedrijfsaansprakelijkheid om schade, materieel of letsel die jouw bedrijf veroorzaakt aan anderen. Bijvoorbeeld door een stommiteit van jouw medewerkers of een matig geleverd product.

Bij beroepsaansprakelijkheid heeft de schade altijd direct te maken met de werkzaamheden. Je maakt een beroepsfout waardoor schade ontstaat. In de basis hebben alle bedrijven te maken met bedrijfsaansprakelijkheid. Daartegenover speelt beroepsaansprakelijkheid alleen bij bedrijven die zaken bedenken, berekenen, tekenen en adviseren. Zoals architecten, ingenieurs, makelaars, boekhouders, deurwaarders, projectmanagers, bouwkundigen en dergelijke. Als zij een beroepsfout maken, dan kan vermogensschade worden geleden zonder dat zich een materiele en/of letselschade voordoet.

Direct een adviseur die je te woord staat!

Remco is deskundig op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Remco helpt jou graag met het behalen van je doelen. Met de aansprakelijkheidsverzekeringen die wij aanbieden heb je een uitstekende verzekeringsdekking en wordt eventuele schade snel afgewikkeld. Ons advies begint met een risico-inventarisatie op maat. 

Stel Remco een vraag:

Verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid

Je wordt aansprakelijk gehouden voor schade bij een ander. Het gaat hierbij om materiele schade (schade aan spullen) of letselschade (schade aan personen) die jouw medewerkers, bedrijf, producten of diensten veroorzaken.

Je kunt deze risico’s afdekken met een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Kans op schadeclaim verminderen?

De afgelopen jaren is een sterke toename te zien in het aantal claims in verband met beroepsaansprakelijkheid. Ook de claims zelf worden steeds hoger. Deze claims worden het beste voorkomen door vakmanschap. Het risico op beroepsaansprakelijkheid is kleiner als je inzet op professionaliteit, vakkennis en deskundigheid. En het continue verbeteren hiervan. Als het dan toch nog misgaat kun je terugvallen op een verzekering die je helpt met juridische bijstand en de schade dekt.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld?

Eigenlijk voor iedere ondernemer, vrije beroepsbeoefenaar en zzp’er die bij de uitoefening van de werkzaamheden afhankelijk is van een prestatie in de dienstverlening. Denk hierbij aan werkzaamheden als bedenken, berekenen, tekenen en adviseren.

Wat is verzekerd bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wat niet?

Als professional wil je dat je klanten tevreden zijn over het geleverde werk. Daarnaast wil je gerust zijn over het voortbestaan van je bedrijf. Een klant kan, ondanks jouw inspanningen en deskundigheid bezwaar maken tegen het geleverde werk. Bijvoorbeeld als gevolg van een verrekening of een misverstand. De klant kan je ook aansprakelijk houden voor het werk van anderen. Als je hiervoor aansprakelijk wordt gestald, dan moet je kosten maken om je te verweren en juridisch bij te staan. Eventueel moet je ook een schadeclaim betalen. Overigens staat ook je goede naam op het spel.

De verzekering beschermt je bedrijf tegen schadeclaims als je aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die ontstaat (onder meer bij opdrachtgevers) door een beroepsfout of een verkeerd advies van je bedrijf binnen de verzekerde werkzaamheden. Ook verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, een tuchtprocedure of een schikking zonder rechter.

De verzekering geeft geen dekking in onder meer de volgende gevallen. Schade aan de onderneming, haar medewerkers en bestuurders en dergelijke zelf. Het opnieuw leveren van de diens en het terugbetalen of niet kunnen innen van de nota. Dit zijn een ondernemingsrisico’s.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wij zijn specialist in zakelijke verzekeringen. Graag helpen wij jou met het behalen van je doelen. Ons advies begint met een risico-inventarisatie. Aan de hand hiervan bepalen wij gezamenlijk welke verzekering het meest passend is.