OVER ONS

JW verzekeringen BV is een bemiddelaar en adviseur in zorg en schadeverzekeringen voor zowel de particuliere als zakelijke markt.


ONZE WERKZAAMHEDEN

Wij adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen. Het is bij ons ook mogelijk om verzekeringen af te sluiten zonder ons advies. Voordat wij een verzekering adviseren, maken wij voor de premie en voorwaarden een vergelijking tussen verschillende verzekeraars.


ONZE BACKOFFICE

Wij zijn een aangesloten bemiddelaar van Voogd en Voogd C.V. Via de volmacht van Voogd en Voogd hebben wij toegang tot alle toonaangevende verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast maken wij gebruik van de ICT diensten van Voogd en Voogd B.V. Het incasseren van premies, de schadeafhandeling en het opmaken van polissen gaat automatisch via deze ICT diensten. Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. www.voogd.com AFM nummer 12005910 KvK nummer 23024772 KiFiD nummer 300.003146 Rekeningnummer NL97ABNA0538618280.

Indien je verzekering niet via de Volmacht van Voogd en Voogd loopt zal de verzekeraar waar de verzekering loopt de premies rechtstreeks bij de verzekeringsnemer in rekening brengen.


MISSIE

JW verzekeringen BV is de totaaloplossing voor particulieren en bedrijven in heel Nederland op het gebied van verzekeringen. Iedere adviseur is gediplomeerd en deskundig volgens de vereiste van de AFM.


VISIE

JW verzekeringen BV heeft de ambitie om gezond en duurzaam te groeien en onze missie daarbij niet uit het oog te verliezen. Wij willen maatschappelijk betrokken raken in de provincie Noord-Holland. Uiteindelijk zal JW verzekeringen BV naast de huidige producten, alle financiële producten aanbieden.


ONZE BELONING

De kosten voor onze dienstverlening kunnen middels een urendeclaratie en of provisie in rekening worden gebracht.

Provisie
De verzekeraar betaald ons een vooraf afgesproken percentage van de premie. Dit percentage ligt tussen de 1 en 27,5% van de bij jou in rekening gebrachte premie. De gemiddelde provisie die wij momenteel ontvangen is 14%. Ben je benieuwd welk bedrag de aan provisie de verzekeraar aan ons betaald voor jou verzekering? Neem gerust contact met ons op.

Urendeclaratie
Wij werken tegen een uurtarief van €80,- per uur exclusief belasting. Wij werken tegen een uurtarief indien er geen provisie wordt betaald voor onze werkzaamheden of indien de provisievergoeding niet in verhouding staat tot de gevraagde werkzaamheden.

Voordat wij uren gaan schrijven zullen wij dit vooraf zo veel mogelijk proberen te bespreken. Indien dit vooraf niet is overeengekomen tref je hieronder voorbeelden waarbij door ons kantoor uren geschreven mogen worden en een indicatie van de tijd dat wij hiermee bezig zijn.

  • Intrekken van een zakelijk afgesloten contract: 2 uur
  • royement van een zakelijke polis in verband met wanbetaling per polis waarbij apart voor betaald wordt: 2 uur
  • Fraude bij het afsluiten van een nieuwe verzekering 1 uur
  • Fraude bij het indienen van een schade 2 uur

ONAFHANKELIJK

Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij hebben geen productie afspraken met verzekeraars. Geen enkele aanbieder van financiële producten heeft een aandeel in ons bedrijf.


OPENINGSTIJDEN

Telefonisch zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30. In geval van nood kun je contact op te nemen met de alarmcentrale, de alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer van de alarmcentrale van jouw verzekeraar vind je op het polisblad. Als het om een motorrijtuigverzekering gaat staat dit nummer ook op je groene kaart.

Bestaande klanten
Onze klanten kunnen via onze website inloggen, Via jouw eigen online pagina kun je wijzigen doorgeven, schades melden, nieuwe verzekeringen afsluiten en alle informatie over je lopende verzekeringen inzien.

Nieuwe klanten
Via onze website kan iedereen zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week een verzekering afsluiten. Indien er geen bijzonderheden zijn ben je direct verzekerd en ontvang je direct een polisblad per mail.

KAMER VAN KOOPHANDEL

JW verzekeringen BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65747275.


AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN

JW verzekeringen BV heeft een vergunning van de AFM voor het adviseren en bemiddelen in particuliere en zakelijke schade- en zorgverzekeringen onder nummer 12047171.


KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben of ontevreden zijn, verzoeken wij je dit eerst aan ons kenbaar te maken zodat wij de kans krijgen dit op te lossen. Als wij de klacht niet naar jouw wens hebben opgelost, kan je je wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG www.kifid.nl