JW verzekeringen

Veel Gestelde Vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden

Je bent de boekhouding compleet aan het maken en van de betaalde verzekeringspremie mis je de facturen. Of je boekhouder vraagt om facturen aan te leveren van de betaalde verzekeringspremie. Wat heb je nu precies nodig?

Automatisch incasso
Je hebt gekozen voor een premiebetaling per automatisch incasso, dan klopt het dat je geen facturen ontvangen hebt. Over onze verzekeringspremie betaal je geen BTW  en daarom heb je over deze zakelijke betalingen geen BTW facturen nodig. Om een goede administratie te voeren kun je polisbladen en bankafschriften van de premiebetalingen in je administratie te bewaren.

Polisbladen en bankafschriften
Nadat je een verzekering hebt afgesloten ontvang je een polis. Op deze polis staan de termijnpremies gespecificeerd. Geef je tussentijds een wijziging door waardoor de premie wijzigt? Dan ontvang je tussentijds opnieuw een polisblad met nieuwe gespecificeerde termijnpremies. Deze polisbladen bewaar je samen met bankafschriften waarop de betalingen staan in je administratie.

Kopie polisbladen aanvragen?
Vraag via e-mail: info@jwverzekeringen.nl of Whatsapp 0615302125 kopie polisbladen aan. Vermeld hier bij voor welke periode je kopie polisbladen wenst te ontvangen.

Alsnog facturen ontvangen?
Over de afgelopen periode is het niet mogelijk om facturen op te sturen. Dit is geen onwil, maar er zijn geen facturen gemaakt door de verzekeraar. Het is wel mogelijk om de betalingswijze in de toekomst te veranderen van automatisch incasso naar betaling per factuur. De mogelijke termijn betalingen met factuur zijn: kwartaal, halfjaar of jaarbetaling. Wil je per maand betalen? Dan is automatisch incasso verplicht.

Assurantiebelasting of BTW
Over onze verzekeringspremie betaal je geen BTW. Wel betaal je over de verzekeringspremie 21% assurantiebelasting. Het is niet mogelijk om assurantiebelasting net als de BTW te verrekenen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met je boekhouder of accountant.

Goedgekeurd door de belasting
Alle incasso’s worden uitgevoerd door de met ons samenwerkende verzekeraars. Dit zijn de grootste Nederlandse verzekeraars met miljoenen zakelijke klanten waar deze werkwijze wordt toegepast. Dit bericht is gepubliceerd na bevestiging van een NOAB kantoor.

Je bouwt schadevrije jaren op vanaf het moment dat je een auto, bestelauto of motor op jouw naam verzekert. Ieder jaar dat je geen schade rijdt, krijgt je er een schadevrij jaar bij. Hoe meer schadevrije jaren er zijn, hoe hoger de no-claimkorting. De no-claim korting kan stijgen naarmate er meer schadevrije jaren zijn. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat uw verzekeringspremie lager is.

Meerdere privéauto’s
De schadevrije jaren worden opgebouwd per auto. Neem je er voor de eerste keer een tweede auto bij? Dan begint deze op 0 schadevrije jaren. In sommige gevallen hebben wij mogelijkheden om de schadevrije jaren van de eerste auto te splitsen. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om op het tweede voertuig dezelfde korting te krijgen als op de eerste auto. Deze opties zullen hieronder worden uitgelegd.

Schadevrije jaren splitsen
Het is in sommige gevallen mogelijk om schadevrije jaren te verdelen over verschillende voertuigen.

Hieronder zullen wij een praktijk voorbeeld geven. Stel, je hebt een particuliere auto bij ons verzekerd met 20 schadevrije jaren en neemt er een tweede auto bij. Wij kunnen in dat geval de schadevrije jaren splitsen, zodat er op beide voertuigen 10 zuivere schadevrije jaren komen te staan. Voor beide auto’s krijg je dan een korting op basis van 10 schadevrije jaren. Om hiervoor de mogelijkheden te bekijken of te bespreken, kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen.

Zelfde no-claim korting 2e auto
Daarnaast hebben wij mogelijkheden om op tweede privéauto dezelfde korting te zetten als op de eerste privéauto. In dat geval kan er een tweede gezinsauto regeling op de tweede auto worden gezet. Wel begint de tweede auto in dat geval op 0 schadevrije jaren.

Schadevrije jaren taxiverzekering
In sommige gevallen is het mogelijk om de schadevrije jaren van je privéauto te gebruiken op de taxiverzekering. Aan deze gevallen zijn een aantal voorwaarden gesteld. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij dit telefonisch beoordelen.

Meerdere auto’s privé en zakelijk
Op het moment dat je meerdere auto’s hebt zowel privé als zakelijk, kunnen deze in sommige gevallen gebruik maken van een no-claim korting regeling. Om voor je te bekijken wat de mogelijkheden zijn, kun je telefonisch contact met ons opnemen.

Schadevrije jaren opgebouwd met een leaseauto
Als je schadevrije jaren hebt opgebouwd met een leaseauto is er een mogelijkheid om deze op een verzekering te gebruiken. Daarvoor hebben wij een leaseverklaring nodig van de leasemaatschappij.

RoyData
De schadevrije jaren die zijn opgebouwd, worden geregistreerd in de nationale databank, genaamd: RoyData. Hier worden de schadevrije jaren bijgehouden naar aanleiding van voertuigen die verzekerd hebben gestaan op je naam. Een verzekeraar kan deze schadevrije jaren ‘in gebruik nemen’. Dit houdt in dat zij de schadevrije jaren gebruiken op een polis die bij hen loopt. Op het moment dat je een lopende polis beëindigt, zal deze verzekeraar je schadevrije jaren in RoyData terugzetten, zodat een eventueel nieuwe verzekeraar deze weer kan gebruiken. Soms kan het voorkomen dat de schadevrije jaren niet zijn vrijgegeven door de vorige verzekeraar. In dat geval kan er om een royementsverklaring gevraagd worden. Hier staat op vermeld hoeveel schadevrije jaren er zijn opgebouwd bij de vorige verzekeraar.

Terugval schadevrije jaren bij schade
Op het moment dat je een schade hebt gemaakt val je altijd 5 jaar terug per schade. Heb je 15 of meer schadevrije jaren zijn? Dan val je terug naar 10 schadevrije jaren bij 1 schade. Het laagst mogelijke aantal schadevrije jaren is -5. Bovenstaande is bij alle verzekeraars in Nederland gelijk.

Je komt terug van boodschappen doen bij je auto en merkt dat er schade is aan je auto. Deze was niet aanwezig voordat je de winkel inging. En er ligt geen briefje onder de ruitenwisser met contactgegevens van de veroorzaker. Hoe krijg je deze schade vergoed als er geen dader bekend is? Hiervoor bestaat een speciaal opgericht fonds: Het Waarborgfonds Motorverkeer.

In de volgende gevallen kan er een beroep op het waarborgfonds gedaan worden:

 • De veroorzaker van de schade is na het ongeval doorgereden en u bent niet (meer) in staat om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen;
 • Het motorrijtuig van de veroorzaker blijkt onverzekerd te zijn, terwijl de veroorzaker wel bekend is;
 • De verzekeraar van de veroorzaker blijkt insolvent te zijn;
 • Het motorrijtuig blijkt gestolen te zijn en de veroorzaker wist dit;
 • Je hebt te maken met een gemoedsbezwaarde. De veroorzaker heeft op grond van zijn levensovertuiging principiële bezwaren tegen verzekeren. Hij heeft hier een vrijstelling voor van de overheid. Indien jullie er niet uit komen met de schade dan kan je ook via het waarborgfonds je schade vergoed krijgen.

Uit bovenstaande blijkt dat bij vandalisme het waarborgfonds niet tot uitkering zal overgaan. Er moet sprake zijn van schade toegebracht door een voertuig. Bij een materiële schade waarbij het schadeveroorzakende voertuig niet bekend is geldt een eigen risico van € 250,00.

Onderstaand stappenplan heeft betrekking op de situatie dat de tegenpartij onbekend is gebleven.

Hoe vul ik een schadeformulier in?
Begin bovenaan met invullen van het schadeformulier. Zoek een harde ondergrond en gebruik een balpen. Dat een balpen wordt gebruikt is belangrijk zodat de achterkant niet bevlekt raakt (deze moet later thuis namelijk worden ingevuld). Daarnaast is het invullen van het schadeformulier géén erkenning van aansprakelijkheid.

Aangezien sprake is van een ongeval met een motorrijtuig waarbij de tegenpartij onbekend is gebleven wordt de voorkant van het formulier alleen aan de linkerkant ingevuld.

Vraag 1 Datum aanrijding en tijd
Vul hier de datum in en op welk tijdstip jij de schade bent opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar heb je de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat?

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Ben je gewond geraakt door het ongeval? Kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A:
Zijn er door de schade ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig of een eenzijdige schade en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst schade heeft opgelopen.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier. De hokjes aan de linkerkant gelden uitsluitend voor de partij die de linkerkant (voertuig A) invult en de hokjes aan de rechterkant voor de onbekend gebleven tegenpartij (voertuig B).

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van de voertuigen, de richting van de voertuigen, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 van het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen.

De achterkant
Thuis invullen en doorsturen aan uw assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar.

Ook de gegevens op de achterzijde van het schadeformulier dienen ingevuld te worden. Dit wordt helaas vaak nog vergeten. Terwijl dit voor ons erg belangrijk is. Doe dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk.

LET OP dat bij de velden alle gevraagde informatie ingevuld wordt (bij het veld verzekeringnemer ook de onderdelen beroep, IBAN en of er recht op BTW-aftrek is).

Bij veel van de velden staat een sterretje. Hier moet je doorstrepen wat niet van toepassing is op je situatie.

Tussenpersoon schadenr. en Maatschappij schadenr. is niet relevant voor jou dus deze mag je leeg laten.

Kopje Verzekeringnemer
Vul hier je naam, je IBAN-nummer en je beroep in. Ben je zelfstandige geef dan aan of je recht hebt op BTW-aftrek.

Kopje Bestuurder
Vul hier de geboortedatum in van de bestuurder en geef het geslacht aan. Daarnaast wordt gevraagd of de bestuurder mocht rijden en vul de reden in als dit niet het geval was.

Kopje Verzekerd motorrijtuig
Vul hier de kilometerstand van de auto in. Waar werd de auto op het moment van het ongeval voor gebruikt. Was het voor je werk of privé? In de regel erna kan je aangeven of de auto zelf in gebruik was voor een bepaald soort beroep/doel. Was er nog wat aan de auto gekoppeld (bijvoorbeeld een caravan of een aanhanger)? Als het motorrijtuig geen kenteken heeft dan moet in de vierde regel aangegeven worden wat het chassisnummer is van het motorrijtuig.

Kopje Schade aan uw motorrijtuig
Geef hier een schatting door van het schadebedrag. De overige velden kunnen ingevuld worden als bekend is waar en wanneer de auto gerepareerd wordt. Dit zal niet vaak het geval zijn.

Kopje Rechtsbijstandverzekering?
Deze velden zijn alleen relevant als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de rechtsbijstandverzekering loopt. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Inzittendenverzekering?
Hier geldt hetzelfde als bij de vraag of je een rechtsbijstandverzekering hebt alleen dat het hier om een inzittendenverzekering gaat. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de inzittendenverzekering is afgesloten. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Politie
Hier geef je aan of er politie aanwezig is geweest bij het ongeval, of zij hebben geholpen bij het invullen van het schadeformulier en of er een rapport door de politie opgemaakt zal worden. Is hier geen sprake van geweest streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Slachtoffers
Vul hier de naam, de postcode en het huisnummer, het geslacht, de geboortedatum en de aard/het soort letsel in van de slachtoffers van het ongeval. Anders kan je dit veld leeglaten.

Kopje Omstandigheden tijdens voorval
Geef hier zo specifiek en gedetailleerd mogelijk antwoorden op de vragen.

Hoe hard reed je op het moment van de aanrijding?

Heeft het ongeval plaats gevonden binnen of buiten de bebouwde kom en wat is de maximumsnelheid die hier geldt?

Op wat voor soort weg reed je?

Op welke plek van de weg reed je?

Bestaat de weg uit meerdere rijstroken?

Is er op de weg een doorgetrokken streep?

Hoe breed was de weg ongeveer?

Is er tijdig richting aangegeven?

Was sprake van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden?

Werd de valhelm/autogordel gedragen door bestuurder en passagier(s). Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Werd verlichting gevoerd? Stads-, dim- of groot licht. Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Hoe was het wegdek door de weersomstandigheden? Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Zijn er vragen die in jouw geval niet relevant zijn, vul dan ‘NVT’ in.

Kopje Aansprakelijkheid
Geef hier zo uitgebreid mogelijk aan wie er volgens jou schuldig is aan het ongeval. Probeer je standpunt zoveel mogelijk te onderbouwen met argumenten.

Lees het formulier nogmaals door, waarbij de kleine lettertjes van het formulier niet worden vergeten.

Kopje Datum en handtekening
Vul hier de datum in wanneer je de achterkant hebt ingevuld en zet je handtekening.

Na ondertekening kan je het formulier per mail of via de WhatsApp naar ons opsturen.

Uitleg partijen, risico’s en aansprakelijkheid
In deze situatie gaat het vaak om een ongeval met een fietser of en voetganger. Deze wordt als zwakkere verkeersdeelnemer gezien, omdat de kans vele malen groter is dat zij door het ongeval zwaar letsel op zullen lopen dan het geval is bij de bestuurder van de auto. In wezen is een fietser of voetganger onbeschermd in het verkeer. Dit zal meebrengen dat de bestuurder van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk zal zijn voor de schade, tenzij overmacht bewezen kan worden. Dit is een uitzonderlijke situatie en komt niet veel voor in het verkeersrecht. Bij kinderen tot 14 jaar is het zelfs zo dat de bestuurder voor 100% aansprakelijk is voor de schade. Dit komt doordat deze leeftijdscategorie de verkeerssituatie niet goed kan inschatten.

Het gaat bij aanrijdingen om een soort risicoaansprakelijkheid. Zelfs als de bestuurder geen schuld heeft, zal hij in de praktijk vaak wel aansprakelijk zijn.

Overmacht
Alleen als de bestuurder geen enkel verwijt treft, kan er sprake zijn van overmacht. Het lichtste verwijt zal toch leiden tot aansprakelijkheid waarbij een verdeling zal plaatsvinden over wie hoeveel schuld draagt waarbij de bestuurder ten minste voor 50% aansprakelijk zal zijn.

Hoe vul ik een schadeformulier in?
Begin bovenaan met invullen van het schadeformulier. Zoek een harde ondergrond en gebruik een balpen. Dat een balpen wordt gebruikt is belangrijk zodat de achterkant niet bevlekt raakt (deze moet later thuis namelijk worden ingevuld). Druk hard tijdens het schrijven zodat ook het doordrukformulier goed leesbaar is. Daarnaast is het invullen van het schadeformulier géén erkenning van aansprakelijkheid.

Aangezien hier sprake is van ongeval met een motorrijtuig en zonder tegenpartij (een eenzijdig ongeval) wordt de voorkant van het formulier aan een kant ingevuld.

Vraag 1 Datum aanrijding en tijd
Vul hier de datum in en op welk tijdstip jij de schade bent opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar heb je de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat?

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Ben je gewond geraakt door het ongeval? Kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A:
Zijn er door de schade ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst schade heeft opgelopen.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier.

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van het voortuig, de richting van het voertuig, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 van het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen.

De achterkant
Thuis invullen en doorsturen aan uw assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar.

Ook de gegevens op de achterzijde van het schadeformulier dienen ingevuld te worden. Dit wordt helaas vaak nog vergeten. Terwijl dit voor ons erg belangrijk is. Doe dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk.

LET OP dat bij de velden alle gevraagde informatie ingevuld wordt (bij het veld verzekeringnemer ook de onderdelen beroep, IBAN en of er recht op BTW-aftrek is).

Bij veel van de velden staat een sterretje. Hier moet je doorstrepen wat niet van toepassing is op je situatie.

Tussenpersoon schadenr. en Maatschappij schadenr. is niet relevant voor jou dus deze mag je leeg laten.

Kopje Verzekeringnemer
Vul hier je naam, je IBAN-nummer en je beroep in. Ben je zelfstandige geef dan aan of je recht hebt op BTW-aftrek.

Kopje Bestuurder
Vul hier de geboortedatum in van de bestuurder en geef het geslacht aan. Daarnaast wordt gevraagd of de bestuurder mocht rijden en vul de reden in als dit niet het geval was.

Kopje Verzekerd motorrijtuig
Vul hier de kilometerstand van de auto in. Waar werd de auto op het moment van het ongeval voor gebruikt. Was het voor je werk of privé? In de regel erna kan je aangeven of de auto zelf in gebruik was voor een bepaald soort beroep/doel. Was er nog wat aan de auto gekoppeld (bijvoorbeeld een caravan of een aanhanger)? Als het motorrijtuig geen kenteken heeft dan moet in de vierde regel aangegeven worden wat het chassisnummer is van het motorrijtuig.

Kopje Schade aan uw motorrijtuig
Geef hier een schatting door van het schadebedrag. De overige velden kunnen ingevuld worden als bekend is waar en wanneer de auto gerepareerd wordt. Dit zal niet vaak het geval zijn.

Kopje Rechtsbijstandverzekering?
Deze velden zijn alleen relevant als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de rechtsbijstandverzekering loopt. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Inzittendenverzekering?
Hier geldt hetzelfde als bij de vraag of je een rechtsbijstandverzekering hebt alleen dat het hier om een inzittendenverzekering gaat. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de inzittendenverzekering is afgesloten. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Politie
Hier geef je aan of er politie aanwezig is geweest bij het ongeval, of zij hebben geholpen bij het invullen van het schadeformulier en of er een rapport door de politie opgemaakt zal worden. Is hier geen sprake van geweest streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Slachtoffers
Vul hier de naam, de postcode en het huisnummer, het geslacht, de geboortedatum en de aard/het soort letsel in van de slachtoffers van het ongeval. Anders kan je dit veld leeglaten.

Kopje Omstandigheden tijdens voorval
Geef hier zo specifiek en gedetailleerd mogelijk antwoorden op de vragen.

Hoe hard reed je op het moment van de aanrijding?

Heeft het ongeval plaats gevonden binnen of buiten de bebouwde kom en wat is de maximumsnelheid die hier geldt?

Op wat voor soort weg reed je?

Op welke plek van de weg reed je?

Bestaat de weg uit meerdere rijstroken?

Is er op de weg een doorgetrokken streep?

Hoe breed was de weg ongeveer?

Is er tijdig richting aangegeven?

Was sprake van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden?

Werd de valhelm/autogordel gedragen door bestuurder en passagier(s). Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Werd verlichting gevoerd? Stads-, dim- of groot licht. Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Hoe was het wegdek door de weersomstandigheden? Graag doorhalen wat niet van toepassing is.

Zijn er vragen die in jouw geval niet relevant zijn, vul dan ‘NVT’ in.

Kopje Aansprakelijkheid
Geef hier zo uitgebreid mogelijk aan wie er volgens jou schuldig is aan het ongeval. Hier kan eventueel ook de wegbeheerder aangegeven worden. Bijvoorbeeld wanneer er gaten in het wegdek zaten, waardoor je moest uitwijken en daardoor het ongeval is ontstaan. Probeer je standpunt zoveel mogelijk te onderbouwen met argumenten.

Lees het formulier nogmaals door, waarbij de kleine lettertjes van het formulier niet worden vergeten.

Kopje Datum en handtekening
Vul hier de datum in wanneer je de achterkant hebt ingevuld en zet je handtekening.

Na ondertekening kan je het formulier per mail of via de WhatsApp naar ons opsturen.

Opzegging verzekering
Vanwege het opzeggen van de verzekering, heb je een opzegbrief ontvangen met een notaspecificatie. Hieronder geven wij uitleg over deze eindafrekening

Incasso’s
Avero stuurt incasso’s ruim een maand van te voren naar de bank. Dit betekent bijvoorbeeld dat de incasso van de maand maart al in januari naar de bank is gestuurd. Deze incasso kan niet meer worden teruggehaald nadat een opzegging is verstuurd.

Op de notaspecificatie staan de onderstaande gegevens vermeld (zie ook onderstaand tabel met het voorbeeld):

Polisnummer / Uw referentie
Hier staat het polisnummer van de verzekering onder vermeld.

Omschrijving
Hier staat vermeld dat het om een taxiverzekering gaat met daarbij het kenteken.

Dekkingen
Hier staan de dekkingen vermeld die van toepassing waren op de verzekering.

Jaarpremie
Hieronder staat per dekking aangegeven wat de jaarpremie is exclusief de assurantiebelasting.

Periode
Hieronder staat vermeld over welke periode deze afrekening gaat.

Periode premie
Hieronder staat vermeld welk bedrag je terugkrijgt per dekking en de periode die genoemd is bij het kopje ‘periode’.

-(Min) Bedrag
Staat er op de eindafrekening een bedrag met een – teken erachter (zoals in onderstaand voorbeeld), betekent dit dat je dit bedrag ‘terug’ krijgt. Dit is alleen het geval als de betaling van de periode ook daadwerkelijk is betaalt. 

Onderstaand overzicht zijn de punten welke ook op je ‘notaspecificatie’ staan:

Voorbeeld
Als de verzekeringspremie is afgeschreven op 1 januari voor de periode van 1 januari tot 1 februari en je hebt je voertuig verkocht op 1 januari, dan wordt de verzekering stopgezet per 1 januari. Doordat je dit pas op of na 1 januari door kunt geven, moet de opzegging nog verwerkt worden. Gemiddeld heeft Avero een werkvoorraad van ongeveer 14 dagen. De opzegging wordt daarom rond 15 januari verwerkt per 1 januari.

De premie hoeft daarom ook maar tot 1 januari betaald te worden. Hierdoor krijg je de periode van 1 januari tot 1 februari teruggestort.

Op het moment dat de opzegging is verwerkt op 15 januari, is de incasso van februari ook al door Avero aangeboden bij de bank. Avero gaat er daarom vanuit dat de premie van februari nog geïncasseerd gaat worden. Omdat deze dus eigenlijk niet betaald hoeft te worden, staat deze op bovenstaande afrekening vermeld. Als de incasso wordt uitgevoerd is deze namelijk teveel betaald.

Als we kijken naar bovenstaand voorbeeld en de tabel, is het rekenvoorbeeld als volgt:

Voor de WA dekking is de jaarpremie €1.200,-.
Voor de Casco dekking is de jaarpremie €2.400,-
De premie voor de schadeverzekering inzittenden is €60,-

De premie van de maand januari is al geïncasseerd en die van februari is al naar de bank. Daarom staat er bij de periode, een periode vermeld van 1-1-2021 tot en met 28-2-2021. Dit zijn dus de maanden januari en februari.

De premie voor de WA dekking voor deze 2 maanden (januari en februari) is €200,-, voor de Casco dekking is dit €400,- en voor de Schadeverzekering Inzittenden is dit €10,-. In totaal is dit een bedrag van €610,- exclusief de assurantiebelasting.

Daaronder staat de 21% assurantiebelasting over het bedrag van €610,- vermeld, dit is een bedrag van €128,10.
Totaal is er daarom teveel betaald €738,10.

Het bedrag van €738,10 zal worden teruggestort als de incasso’s van januari en februari bij Avero zijn binnengekomen, na de storneringstermijn van 56 dagen.

Op het moment dat de incasso mislukt of als je de incasso zelf terugboekt (storneert) via de bank, dan wordt dit bedrag niet teruggestort.

Storneringstermijn
De storneringstermijn is een termijn van 56 dagen waarbij je een incasso via de bank kan terugboeken als je van mening bent dat een incasso onterecht is uitgevoerd. Doordat je zelf binnen 56 dagen een incasso kunt terugboeken, stort Avero de premie pas terug na deze storneringstermijn. Anders kun je een incasso nog terugboeken nadat Avero het bedrag heeft teruggestort.

Uitleg partijen, risico’s en aansprakelijkheid
In deze situatie gaat het vaak om een ongeval met een fietser of en voetganger. Deze wordt als zwakkere verkeersdeelnemer gezien, omdat de kans vele malen groter is dat zij door het ongeval zwaar letsel op zullen lopen dan het geval is bij de bestuurder van de auto. In wezen is een fietser of voetganger onbeschermd in het verkeer. Dit zal meebrengen dat de bestuurder van het motorrijtuig minimaal voor 50% aansprakelijk zal zijn voor de schade, tenzij overmacht bewezen kan worden. Dit is een uitzonderlijke situatie en komt niet veel voor in het verkeersrecht. Bij kinderen tot 14 jaar is het zelfs zo dat de bestuurder voor 100% aansprakelijk is voor de schade. Dit komt doordat deze leeftijdscategorie de verkeerssituatie niet goed kan inschatten.
Het gaat bij aanrijdingen om een soort risicoaansprakelijkheid. Zelfs als de bestuurder geen schuld heeft, zal hij in de praktijk vaak wel aansprakelijk zijn.

Overmacht
Alleen als de bestuurder geen enkel verwijt treft, kan er sprake zijn van overmacht. Het lichtste verwijt zal toch leiden tot aansprakelijkheid waarbij een verdeling zal plaatsvinden over wie hoeveel schuld draagt waarbij de bestuurder ten minste voor 50% aansprakelijk zal zijn.

Je bent betrokken geweest bij een aanrijding, wat moet je nu precies doen en wat zijn de gevolgen?

Voorkant schadeformulier invullen
Stap 1 bij alle schades met een motorrijtuig is het invullen van een schadeformulier. Na het ongeval vul je direct samen met de tegenpartij de voorkant van het schadeformulier in. Het schadeformulier heeft 2 delen. Beide betrokkene ontvangen een eigen deel nadat deze volledig is ingevuld. Zodra je jou gedeelte van het schadeformulier ontvangen heb kun je je weg vervolgen. Is je voertuig te zwaar beschadigd om je weg te vervolgen? Dan kun je contact opnemen met de alarmcentrale om je voertuig weg te laten slepen. De alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer van de alarmcentrale vind je op de groene kaart.

Vragen bij het invullen van het schadeformulier?
Heb je vragen over het invullen van het schadeformulier? Verder op deze pagina is een uitgebreide FAQ over het invullen van het schadeformulier.

Achterkant schadeformulier invullen
De achterkant van het schadeformulier vul je zelf in bij voorkeur in alle rust als je weer thuis bent. Het is belangrijk dat je deze zo volledig mogelijk invult.

Schade melden door het schadeformulier op te sturen
Zodra wij de voor en achterkant van het schadeformulier ontvangen kunnen wij de schade in behandeling nemen. Het schadeformulier ontvangen wij het liefst via de e-mail of WhatsApp. Deze mag gestuurd worden naar: info@jwverzekeringen.nl of via Whatsapp naar 0615302125. Het originele schadeformulier bewaar je zelf thuis.

Schadeformulier opgestuurd wat nu?
Zodra wij het schadeformulier ontvangen nemen wij deze zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 1 werkdag in behandeling. Binnen 1 werkdag zal een schadebehandelaar telefonisch contact met je opnemen om de te nemen vervolgstappen te bespreken.

Je hebt besloten om weer te gaan werken met je taxi en je vraag is wat er gedaan moet worden om je taxi weer te mogen gebruiken? Hieronder leggen we je uit wat er gedaan moet worden:

 • Stap 1: je taxi verzekeren via JW Verzekeringen B.V.
 • Stap 2: je taxi uit de schorsing halen bij het RDW

Het voertuig verzekeren
Hoe kun je je taxi weer verzekeren? Dit kun je doen door ons een bericht te sturen via WhatsApp naar 0615302125 of een mail naar info@jwverzekeringen.nl of door onze klantenservice te bellen op 072 743 38 17. Dit kun je doen zodra het definitief bekend is per welke datum je taxi uit de schorsing wordt gehaald en weer verzekerd moet worden. Wij zullen per deze datum de polis weer activeren en het kenteken als verzekerd aanmelden bij het RDW. Je ontvangt daarna van ons direct een polisblad of dekkingsbevestiging per e-mail waarin wordt bevestigd dat de verzekering is hervat. Mocht je groene kaart zijn verlopen ontvang je ook een nieuwe groene kaart.

Belangrijke informatie verzekering en premie

 • Het aanmelden van een voertuig als verzekerd bij het RDW kan maximaal 1 week duren. Je mag nadat je de polis of dekkingsbevestiging hebt ontvangen wel rijden. Mocht je worden aangehouden kun je door middel van het tonen van dit document aantonen dat het voertuig is verzekerd.
 • Per de datum dat wij de verzekering weer voor je geactiveerd hebben, ga je ook weer premie voor de verzekering betalen. De eerste incasso vindt plaats binnen 14 dagen na de aanmeld datum.

Ik heb nog een premie tegoed, hoe zit dit?
Mocht het zo zijn dat je nog een premie tegoed hebt, dan zal dit tegoed verrekend worden met de eerste betaaltermijn. Een specificatie van de verrekening vind je op het polisblad. Na de verrekening wordt het restant van het openstaande bedrag middels een incasso naar de bank gestuurd, welke binnen 14 dagen automatisch wordt geïncasseerd. Betaal je niet met automatisch incasso? Dan ontvang je na verrekening een factuur voor het restantbedrag.

Voertuig uit de schorsing halen
Als je voertuig weer verzekerd is, kun je je voertuig uit de schorsing halen bij de RDW. Dit is geheel kosteloos. Let op! Vanaf het moment dat je het voertuig uit de schorsing haalt, is dit direct verwerkt. Vanaf dat moment moet het voertuig dus al verzekerd zijn. Voldoe je niet aan deze verplichtingen, dan kun hiervoor direct een boete krijgen.

Link naar de website van de RDW
voertuig weer activeren / uit de schorsing halen

Veel taxivoertuigen staan stil omdat 1,5 meter afstand in een taxi vaak niet mogelijk is. Wat kunnen chauffeurs doen nu ze geen inkomen meer hebben om te besparen op hun premies?

In verband met het Coronavirus (COVID-19) bieden wij de volgende opties aan om de kosten te verlagen:

Dekking verlagen
Indien je voertuig meer dan WA verzekerd is kun je ervoor kiezen om de dekking te verlagen. Is je voertuig WA + Beperkt Casco of WA + Casco verzekerd, kun jervoor kiezen om de dekking tijdelijk te verlagen naar WA. De WA dekking is de laagste dekking en is daarom niet te verlagen.

Schorsen bij de RDW
Je kunt de premiebetalingen tijdelijk stopzetten door je voertuig schorsen op de website van de RDW. Op de pagina schorsen en activeren vind je alle informatie wat je over het schorsen moet weten.

Uitstel van betaling
Uitstel van betaling is helaas niet mogelijk. Wij adviseren om je premie te blijven betalen omdat het anders vervelende gevolgen voor je heeft. Als je je premie niet meer betaalt, en je na meerdere herinneringen nog steeds niet betaalt, dan wordt je voertuig uit de verzekering gehaald. Uiteindelijk zal de polis worden stopgezet in verband met wanbetaling. Daarnaast word je geregistreerd als wanbetaler. Deze registratie is landelijk, blijft 8 jaar lang bewaard en heeft gevolgen voor een eventuele nieuwe verzekering.

Meer informatie over onze taxiverzekering kun je terugvinden op de pagina taxiverzekering.

Begin bovenaan met invullen van het schadeformulier. Zoek een harde ondergrond en gebruik een balpen. Dat een balpen wordt gebruikt is belangrijk zodat de achterkant niet bevlekt raakt (deze moet later thuis namelijk worden ingevuld). Druk hard tijdens het schrijven zodat ook het doordrukformulier goed leesbaar is.

Het maakt voor de schuldvraag niet uit wie je bij voertuig A en wie je bij voertuig B invult. Daarnaast is het invullen van het schadeformulier géén erkenning van aansprakelijkheid.

Vraag 1 Datum aanrijding en tijd
Vul hier de datum in en op welk tijdstip jullie de schade zijn opgelopen.

Vraag 2 Locatie land, plaats en straat
Waar hebben jullie de schade opgelopen? In welk land? In welke plaats en in welke straat? Betreft het een schade ontstaan op de snelweg? Vul dan bij straat de naam van de snelweg in.

Vraag 3 Gewonde(n), ook licht gew.
Is er een van de partijen gewond geraakt door deze schade? Deze vraag heeft betrekking op beide partijen. Indien een partij gewond is geraakt kruis je hier “JA” aan. Ook als de verwondingen licht zijn mag hier “JA” aangekruist worden.

Vraag 4 Materiële schade
Andere voertuigen dan A en B:
Zijn er door de schade tussen jou en de tegenpartij ook nog andere voertuigen beschadigd geraakt?

Andere objecten:
Zijn er door de schade tussen jou en de tegenpartij ook nog andere objecten beschadigd geraakt? Denk hierbij aan bomen, lantaarnpalen, hekwerken, asfalt, enz.

LET OP het sterretje. Onderaan het formulier wordt aangegeven wat er nog benodigd is wanneer sprake is van materiële schade aan andere voertuigen of objecten.

Vraag 5 Getuigen: naam, adres, tel.
Zijn er getuigen bij geweest? Vul hier de naam, de voorletter(s), het adres en het telefoonnummer van alle getuigen in.

Vraag 6 Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)
Op wie zijn naam is de verzekering afgesloten bij de verzekeraar? De verzekeringsnemer kan een bedrijf of particulier zijn. Alle documenten die de verzekeraar stuurt worden altijd aan de verzekeringsnemer gericht. Op de groene kaart en op de polis vind je de verzekeringsnemer.

Vraag 7 Voertuig
Vul hier de gegevens van het motorrijtuig met kenteken in. Betreft een van de partijen niet een motorrijtuig met kenteken? Laat dan vraag 7 bij deze partij open.

Vraag 8 Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)
Betreft het een schade met een Nederlands motorrijtuig of een eenzijdige schade en heb je bij vraag 7 het kenteken ingevuld? Dan mag vraag 8 opengelaten worden en ga je verder naar vraag 9. Wij kunnen aan de hand van het kenteken alle informatie zelf inzien.

Betreft de tegenpartij een buitenlands voertuig, of is de tegenpartij geen motorrijtuig met kenteken? Vul dan hier de gegevens van de verzekeraar aan de kant van de tegenpartij in.

Vraag 9 Bestuurder (zie rijbewijs)
Vul hier de gegevens van de bestuurder in ten tijde van de schade. Waarbij ook het rijbewijsnummer, categorie van het rijbewijs en de datum tot wanneer het rijbewijs geldig is ingevuld moeten worden. Stond het voertuig geparkeerd, dan hoeft dit onderdeel niet ingevuld te worden voor het geparkeerde motorrijtuig.

Vraag 10 Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt
Kies een van de 3 voertuigen uit waar jouw voertuig het meest op lijkt. Teken een pijl richting de plek waar jouw voertuig als eerst in aanraking is gekomen met de tegenpartij.

Vraag 11 Zichtbare schade aan voertuig A/B
Omschrijf hier de zichtbare schade aan jouw voertuig. Heeft alleen de tegenpartij schade opgelopen? Vul hier dan in: Geen zichtbare schade.

Vraag 12 Toedracht
Deze vraag vind je in het midden bovenin onder vraag 5 ‘Getuigen: naam, adres, tel.’ op het schadeformulier. De hokjes aan de linkerkant gelden uitsluitend voor de partij die de linkerkant (voertuig A) invult en de hokjes aan de rechterkant uiteraard voor de partij die de rechterkant invult (voertuig B).

Voorbeeld
Stond bijvoorbeeld voertuig A geparkeerd en is voertuig B achteruit tijdens het inparkeren tegen voertuig A aangereden? Dan kruis je aan de linkerkant punt 1 stond geparkeerd/stond stil aan en aan de rechterkant zet je 2 kruisjes: bij punt 3 ging parkeren en bij punt 14 reed achteruit. Meerdere kruisjes zijn dus mogelijk.

LET OP dat er tevens wordt gevraagd door te halen wat niet van toepassing is.

Vraag 13 Situatieschets van de aanrijding
Maak hier een tekening van de situatie tijdens de schade. Probeer in deze tekening de wegsituatie, de positie van de voertuigen, de richting van de voertuigen, de verkeerstekens (bijvoorbeeld haaientanden, stoplichten, of er sprake was van een voorrangsweg) en de straatnamen duidelijk te maken.

Vraag 14 Mijn opmerkingen
Vul hier nog eventuele opmerkingen in.

Vraag 15 Handtekening bestuurders
Zodra vraag 1 tot en met 14 aan beide kanten zijn ingevuld en je bent het eens met ALLES wat er op het schadeformulier is ingevuld, dan kan je hem ondertekenen. Door het ondertekenen van het schadeformulier bevestig je dat je het eens bent met ALLES wat er op het gehele formulier is ingevuld. Ben je het ergens niet mee eens? Vermeld dit bij de opmerkingen en onderteken het formulier NIET.

Zodra alles is ingevuld en ondertekend splitsen jullie het formulier. Check voordat het origineel van het doordruk losgescheurd wordt of het doordrukgedeelte ook goed leesbaar is. 1 partij ontvangt de voorkant en 1 partij ontvangt de achterkant (het doordrukformulier). Zodra het schadeformulier is gesplitst mag er niets meer worden veranderd. Wordt dit wel gedaan dan is het formulier ongeldig.

De achterkant
Thuis invullen en doorsturen aan uw assurantietussenpersoon of aan uw verzekeraar.

Ook de gegevens op de achterzijde van het schadeformulier dienen ingevuld te worden. Dit wordt helaas vaak nog vergeten. Terwijl dit voor ons erg belangrijk is. Doe dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk.

LET OP dat bij de velden alle gevraagde informatie ingevuld wordt (bij het veld verzekeringnemer ook de onderdelen beroep, IBAN en of er recht op BTW-aftrek is).

Bij veel van de velden staat een sterretje. Hier moet je doorstrepen wat niet van toepassing is op je situatie.

Tussenpersoon schadenr. en Maatschappij schadenr. is niet relevant voor jou dus deze mag je leeg laten.

Kopje Verzekeringnemer
Vul hier je naam, je IBAN-nummer en je beroep in. Ben je zelfstandige geef dan aan of je recht hebt op BTW-aftrek.

Kopje Bestuurder
Vul hier de geboortedatum in van de bestuurder en geef het geslacht aan. Daarnaast wordt gevraagd of de bestuurder mocht rijden en vul de reden in als dit niet het geval was.

Kopje Verzekerd motorrijtuig
Vul hier de kilometerstand van de auto in. Waar werd de auto op het moment van het ongeval voor gebruikt. Was het voor je werk of privé? In de regel erna kan je aangeven of de auto zelf in gebruik was voor een bepaald soort beroep/doel. Was er nog wat aan de auto gekoppeld (bijvoorbeeld een caravan of een aanhanger)? Als het motorrijtuig geen kenteken heeft dan moet in de vierde regel aangegeven worden wat het chassisnummer is van het motorrijtuig.

Kopje Schade aan uw motorrijtuig
Geef hier een schatting door van het schadebedrag. De overige velden kunnen ingevuld worden als bekend is waar en wanneer de auto gerepareerd wordt. Dit zal niet vaak het geval zijn.

Kopje Rechtsbijstandverzekering
Deze velden zijn alleen relevant als je een rechtsbijstandverzekering hebt. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de rechtsbijstandverzekering loopt. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Inzittendenverzekering
Hier geldt hetzelfde als bij de vraag of je een rechtsbijstandverzekering hebt alleen dat het hier om een inzittendenverzekering gaat. Als dat het geval is dan vul je hier je polisnummer in en geef je aan bij welke maatschappij de inzittendenverzekering is afgesloten. Is dit niet het geval streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Politie
Hier geef je aan of er politie aanwezig is geweest bij het ongeval, of zij hebben geholpen bij het invullen van het schadeformulier en of er een rapport door de politie opgemaakt zal worden. Is hier geen sprake van geweest streep dan ‘JA’ door en ga verder naar het volgende veld.

Kopje Slachtoffers
Vul hier de naam, de postcode en het huisnummer, het geslacht, de geboortedatum en de aard/het soort letsel in van de slachtoffers van het ongeval. Anders kan je dit veld leeglaten.

Kopje Omstandigheden tijdens voorval
Geef hier zo specifiek en gedetailleerd mogelijk antwoorden op de vragen. Het is hier van belang om ook de kolom van de tegenpartij in te vullen.

Hoe hard reden jij en de tegenpartij op het moment van de aanrijding?

Heeft het ongeval plaats gevonden binnen of buiten de bebouwde kom en wat is de maximumsnelheid die hier geldt?

Op wat voor soort weg reden jij en de tegenpartij?

Op welke plek van de weg reed je? En de tegenpartij?

Bestaat de weg uit meerdere rijstroken? En die van de tegenpartij?

Is er op de weg een doorgetrokken streep? Was dit het geval bij de tegenpartij?

Hoe breed was de weg ongeveer? En de weg van de tegenpartij?

Is er tijdig richting aangegeven? Ook door de tegenpartij?

Was sprake van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden? Heb je het vermoeden gehad dat dit bij de tegenpartij het geval was?

Werd de valhelm/autogordel gedragen door bestuurder en passagier(s). Graag doorhalen wat niet van toepassing is. Eveneens invullen voor de tegenpartij.

Werd verlichting gevoerd? Stads-, dim- of groot licht. Graag doorhalen wat niet van toepassing is. Ook graag invullen met betrekking tot de tegenpartij.

Hoe was het wegdek door de weersomstandigheden? Graag doorhalen wat niet van toepassing is. Gold dit ook voor de tegenpartij?

Zijn er vragen die in jouw geval niet relevant zijn, vul dan ‘NVT’ in.

Kopje Aansprakelijkheid
Geef hier zo uitgebreid mogelijk aan wie er volgens jou schuldig is aan het ongeval. Probeer je standpunt zoveel mogelijk te onderbouwen met argumenten.

Lees het formulier nogmaals door, waarbij de kleine lettertjes van het formulier niet worden vergeten.

Kopje Datum en handtekening
Vul hier de datum in wanneer je de achterkant hebt ingevuld en zet je handtekening.

Na ondertekening kan je het formulier per mail of via de WhatsApp naar ons opsturen.

Ik heb een nieuwe polis ontvangen en de premie is hoger dan vorig jaar, waarom?
Wij begrijpen dat het vervelend is dat er een premieverhoging wordt doorgevoerd. Wij zelf zijn een onafhankelijke bemiddelaar, wij vergelijken ieder jaar de premies en voorwaarden van verschillende verzekeraars. De premies zelf worden ieder jaar door verzekeraars vastgesteld, wij hebben hier geen invloed op.

Meer informatie toenemende schadelast
De toenemende schadelast komt voor doordat er bij alle verzekeringsmaatschappijen steeds meer schades gemeld worden. Dit komt door bijvoorbeeld extreem weer, maar ook doordat schadebedragen steeds hoger worden vanwege meer elektronica in voertuigen en duurdere reparatiekosten. Dit kan dus als gevolg hebben dat verzekeraars hun premies verhogen.

Wij vinden het jammer dat je hebt besloten om je verzekering op te zeggen. Zodra wij een opzegverzoek ontvangen hebben zullen wij je opzegging zo snel mogelijk verwerken.

Waaraan moet een opzegverzoek voldoen?
Om een opzegging in behandeling te kunnen nemen, dient minimaal het volgende vermeld te worden:

 • Naam of bedrijfsnaam
 • Postcode en huisnummer
 • Reden van de opzegging
 • Datum van de opzegging

Betreft het een opzegging van een voertuig? En is de reden van de opzegging verkoop of opschorten van het voertuig? Dan ontvangen wij graag ook het vrijwarings- of schorsingsbewijs. Deze kan worden meegestuurd met het opzegverzoek.

Opzegging versturen
Een opzegging versturen kun je doen middels een e-mail naar info@jwverzekeringen.nl of door een ondertekende opzegbrief te sturen naar: Stationsplein 47B 1851LN in Heiloo.

Opzegging verzekering
Vanwege het opzeggen van je verzekering bij de Vereende heb je een opzegbrief (royementsverklaring) ontvangen met een premieafrekening. Hieronder geven wij uitleg over deze eindafrekening.

Gegevens verzekeringsnemer
Hier zijn jouw (bedrijfs-)naam en adres vermeld.

Gegevens assurantieadviseur
Hier staan de gegevens van JW verzekeringen vermeld.

Polisgegevens
Hier staan de gegevens van de polis vermeld waaronder ook de wijzigingsdatum, daarmee wordt de opzegdatum van de verzekering aangegeven.

Gegevens voertuig
Hier staan de gegevens van het voertuig vermeld en wat voor verzekering dit betrof.

Premieafrekening
Periode – bij het gedeelte van de premieafrekening staat allereerst een periode vermeld waarover je een bedrag terugkrijgt of moet betalen. Dit is bijna altijd een datum die loopt tot in de toekomst.

Premie – hier staat het premie bedrag vermeld wat je ‘terugkrijgt’ over de genoemde periode.

Poliskosten – dit zijn de kosten die de Vereende rekent voor het beëindigen van de verzekering.

Assurantiebelasting 21% – dit is de belasting wat over de premie en poliskosten is berekend.

Waarborgsom – indien je een waarborgsom hebt betaald bij het afsluiten van de verzekering en geen lopende polis meer hebt, zal deze worden teruggestort mits er geen openstaande premie meer is.

Vervolgens staat er onderaan een bedrag dik gedrukt waarbij vermeld staat ‘door u te ontvangen’ of ‘door u te betalen’. Vanwege de periode die eerder is uitgelegd, betekent het vaak dat een gedeelte van dit bedrag meestal nog niet is betaald. Dit heeft ermee te maken dat de incasso van die periode al openstaat om naar de bank te sturen, maar dus nog niet bij jou is geïncasseerd. Om deze reden staat er in de meeste gevallen een bedrag vermeld wat je niet volledig teruggestort krijgt, omdat je dit ook niet hebt betaald.

Het kan ook voorkomen dat de opzegging doorgegeven wordt vlak voordat de incasso plaats zou vinden. In dat geval zal de Vereende de premie terugstorten ervan uitgaande dat de incasso zal lukken.
Boek je de incasso terug? Dan zal deze alsnog moeten worden betaald. Doordat deze is teruggestort door de Vereende en je de betaling hebt teruggeboekt, heb je deze dubbel ontvangen.

Voorbeeld

Bovenstaand voorbeeld is een polis welke is opgezegd op 14-12-2020. Bij deze verzekering werd altijd betaald van de 11e tot de 11e. Dit betekent dat de periode van 11-12-2020 tot 11-1-2021 al was betaald op het moment dat de verzekering is stopgezet per 14-12-2020.
Zoals je kunt zien wordt er een periode vermeld van 14-12-2020 tot 11-2-2021. Echter is de incasso van 11-1-2021 tot 11-2-2021 nog niet afgeschreven. Daardoor zal de premie van de periode van 14-12-2020 tot 11-1-2021 + de borg van €268,- worden teruggestort.
Het resterende bedrag voor de periode van 11-1-2021 tot 11-2-2021 zal gebruikt worden om de openstaande boeking bij de Vereende dicht te boeken. Hierdoor zal de incasso van 11-1-2021 niet meer worden gedaan. Dit bedrag zal daarom niet worden teruggestort.

Waarborgsom
Op het moment dat er geen premieachterstanden zijn, zal de borg worden teruggestort. Mocht het zo zijn dat er nog een premie openstaat, zal de borg met het openstaande bedrag worden verrekend. Hierdoor kan het zijn dat niet het volledige borg bedrag wordt teruggestort.

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering vergelijken voor alle soorten bestelauto’s. Sluit makkelijk en snel online de goedkoopste Bestelautoverzekering af. Direct verzekerd!

Zakelijke Autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering vergelijken voor alle soorten zakelijke auto’s. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van alle soorten zakelijke auto’s en tevens de goedkoopste.

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering vergelijken voor alle soorten bestelauto’s. Sluit makkelijk en snel online de goedkoopste Bestelautoverzekering af. Direct verzekerd!

Zakelijke Autoverzekering

Zakelijke Autoverzekering vergelijken voor alle soorten zakelijke auto’s. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van alle soorten zakelijke auto’s en tevens de goedkoopste.