Veelgestelde vragen over verzekeringen

Als je met automatisch incasso betaalt klopt het dat je geen facturen ontvangt! Hieronder vind je wat je nodig hebt:

Pagina een van de polis:

Nadat je een verzekering afsluit ontvang je direct van ons een e-mail met in de bijlage polisdocumenten. Op de eerste pagina van deze polis staat het bedrag dat maandelijks wordt geïncasseerd. Op het moment dat dit maandbedrag wijzigt ontvang je weer een nieuwe polis met het nieuwe maandbedrag. Zolang het maandbedrag niet veranderd ontvang je hierover verder geen documenten of facturen.

Deze eerste pagina heb je voor je boekhouding nodig samen met een bankrekening overzicht van alle automatisch geïncasseerde bedragen. Zie hieronder voor een voorbeeld:

JWpolis

Pagina twee van de polis:

Op de tweede pagina van deze polis vind je een eenmalig afwijkend bedrag. Op het moment dat wij eenmalig een ander bedrag incasseren anders dan het maandbedrag specificeren wij dit bedrag op de tweede pagina van de polis.

Dit bedrag wijkt af van het standaard maandbedrag doordat je bijvoorbeeld bij een nieuwe verzekering of wijziging eenmalige extra kosten betaald.

Deze pagina heb je nodig voor je boekhouding. Zie hieronder voor een voorbeeld:

Je betaalt niet met automatisch incasso

Betaal je niet met automatisch incasso dan heb je van ons per e-mail of post een factuur ontvangen. Het is alleen mogelijk om niet met automatisch incasso te betalen als je per 6 of 12 manden betaald.

Heb je te laat betaald en aanmaningskosten betaald?

Zijn er incasso’s mislukt? En heb je extra kosten moeten betalen omdat je te laat hebt betaald? Dan heb je van ons hiervan betalingsherinneringen en aanmaningen ontvangen waar de extra kosten op gespecificeerd staan.

Deze betalingsherinneringen en aanmaningen heb je voor je boekhouding nodig.

Op al onze verzekeringen is geen BTW van toepassing.

Mijn boekhouder wil toch facturen ontvangen:

Als je met automatisch incasso betaald is het niet mogelijk om facturen te krijgen. Onze incasso administratie wordt verzorgd door Voogd & Voogd. Voogd & Voogd is de grootste partij van Nederland op het gebied van incasseren van verzekeringspremies. Voogd & Voogd incasseert de premie bij meer dan 50.000 bedrijven in Nederland. Bij al deze bedrijven werkt het zoals hierboven uitgelegd en zijn er geen problemen met hun boekhouders/ accountants en de belastingdienst.

Heb je hier verder nog vragen over?

Stuur dit artikel door naar je boekhouder of accountant en neem contact op met je boekhouder of accountant.

Schadevrije jaren, hoe werkt dat?

Je bouwt schadevrije jaren op vanaf het moment dat je een auto, bestelauto of motor op jouw naam verzekert. Ieder jaar dat je geen schade rijdt, krijgt je er een schadevrij jaar bij. Hoe meer schadevrije jaren er zijn, hoe hoger de no-claimkorting. De no-claim korting kan stijgen naarmate er meer schadevrije jaren zijn. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat uw verzekeringspremie lager is.

Meerdere privéauto’s

De schadevrije jaren worden opgebouwd per auto. Neem je er voor het eerst een tweede auto bij dan begint deze op 0 schadevrije jaren. Wij hebben in sommige gevallen mogelijkheden om schadevrije jaren van de eerste auto te splitsen of om de korting die je krijgt met de eerste auto naar aanleiding van de schadevrije jaren, ook op de tweede auto te gebruiken.

Schadevrije jaren splitsen

Het is mogelijk om schadevrije jaren te verdelen over verschillende voertuigen.

In de praktijk is het als volgt: stel, je hebt een eerste voertuig met 20 schadevrije jaren en je neemt er een tweede auto bij. Als je in dit geval beide auto’s bij ons verzekert, kunnen wij in sommige gevallen op beide auto’s 10 zuivere schadevrije jaren plaatsen. Dan krijg je voor beide auto’s een korting op basis van 10 schadevrije jaren. Om hiervoor de mogelijkheden te bekijken kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen.

Zelfde no-claim korting 2e auto

Daarnaast hebben wij mogelijkheden om op de 2e auto eenzelfde korting te zetten als op de 1e auto. Dit kan alleen als dit 2 privéauto’s betreft. In dat geval kan er een 2e gezinsautoregeling op de tweede auto worden gezet. Wel begint de 2e auto in dat geval op 0 schadevrije jaren.

Schadevrije jaren taxiverzekering

In sommige gevallen is het mogelijk om de schadevrije jaren van je privéauto te gebruiken op de taxiverzekering. Aan deze gevallen zijn een aantal voorwaarden gesteld. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt kunnen wij dit telefonisch beoordelen.

Meerdere auto’s privé en zakelijk

Op het moment dat je meerdere auto’s hebt zowel privé als zakelijk, kunnen deze in sommige gevallen gebruik maken van een no-claim korting regeling. Om voor je te bekijken wat de mogelijkheden zijn, is het handig om telefonisch contact met ons op te nemen.

Schadevrije jaren opgebouwd met een leaseauto

Als je schadevrije jaren hebt opgebouwd met een leaseauto is er een mogelijkheid om deze op een verzekering te gebruiken. Daarvoor hebben wij een leaseverklaring nodig van de leasemaatschappij.

RoyData

De schadevrije jaren die zijn opgebouwd, worden geregistreerd in de nationale databank, genaamd: RoyData. Hier worden de schadevrije jaren bijgehouden naar aanleiding van voertuigen die verzekerd hebben gestaan op je naam. Een verzekeraar kan deze schadevrije jaren ‘in gebruik nemen’. Dit houdt in dat zij de schadevrije jaren gebruiken op een polis die bij hen loopt. Op het moment dat je een lopende polis beëindigt, zal deze verzekeraar je schadevrije jaren in RoyData terugzetten voor een eventueel nieuwe verzekeraar om deze te gebruiken. Soms kan het voor komen dat de schadevrije jaren niet zijn vrijgegeven door de vorige verzekeraar. In dat geval kan er om een royementsverklaring gevraagd worden. Hier staat op vermeld hoeveel schadevrije jaren er zijn opgebouwd bij de vorige verzekeraar.

Terugval schadevrije jaren bij schade

Op het moment dat je een schade hebt gemaakt val je altijd 5 jaar terug per schade. Heb je 15 of meer schadevrije jaren zijn? Dan val je terug naar 10 schadevrije jaren bij 1 schade. Het laagst mogelijke aantal schadevrije jaren is -5. Bovenstaande is bij alle verzekeraars in Nederland gelijk.

Ik heb een nieuwe polis ontvangen en de premie is hoger dan vorig jaar, waarom?

Wij begrijpen dat het vervelend is dat er een premieverhoging wordt doorgevoerd. Wij zelf zijn een onafhankelijke bemiddelaar, wij vergelijken ieder jaar de premies en voorwaarden van verschillende verzekeraars. De premies zelf worden ieder jaar door verzekeraars vastgesteld, wij hebben hier geen invloed op.

Meer informatie toenemende schadelast

De toenemende schadelast komt voor doordat er bij alle verzekeringsmaatschappijen steeds meer schades gemeld worden. Dit komt door bijvoorbeeld extreem weer, maar ook doordat schadebedragen steeds hoger worden vanwege meer elektronica in voertuigen en duurdere reparatiekosten. Dit kan dus als gevolg hebben dat verzekeraars hun premies verhogen.

Wat moet ik doen bij schade?

Op het moment dat je schade hebt, ontvangen wij graag een schadeformulier. Per situatie zal er worden beoordeeld wat de vervolgstappen zijn. Het schadeformulier ontvangen wij het liefst via de mail of WhatsApp. Deze mag gestuurd worden naar: info@jwverzekeringen.nl of naar 06-15302125

Hoe vul ik mijn schadeformulier in?

Op het schadeformulier dien je zoveel informatie te vermelden als mogelijk. Vul alles in wat je weet en laat open wat je niet weet. Op een schadeformulier moeten tenminste de persoonsgegevens en het kenteken vermeld staan.

Tip: Teken het schadeformulier alleen als je het eens bent met de informatie die op het schadeformulier vermeld staat. Ben je het niet eens met de gegevens die op het schadeformulier vermeld staan? Onderteken deze dan niet.