fbpx

Inkomensverzekering Werkgever

Inkomensverzekering Werkgever

Inkomensverzekering voor de werkgever

Een van je werknemers valt voor langere tijd uit door ziekte of een ongeval. Je bent dan niet alleen een werknemer voor een periode kwijt, ook ben je verantwoordelijk voor doorbetaling van het loon. Hiermee kan de continuïteit van je bedrijf in gevaar komen. Daarnaast krijg je te maken met re-integratie en andere wettelijke verplichtingen. Met een ziekteverzuimverzekering kan je dit verzekeren.

Wat is een ziekteverzuimverzekering?
Je bent als werkgever verplicht om een zieke medewerker door te betalen. Afspraken hierover staan in je arbeidsvoorwaarden of in de cao. Je bent verplicht om minimaal 70% van het loon van je zieke medewerker door te betalen voor een periode van maximaal 2 jaar. Met een verzuimverzekering kan je deze verplichting tot loondoorbetaling verzekeren. Naast loondoorbetaling kan je ook verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren.

Offerte aanvragen

Wat dekt een ziekteverzuimverzekering?

Met een verzuimverzekering verzeker je de verzuimkosten in de eerste 2 jaar. Je hebt per zieke werknemer een eigen risico in dagen, bijvoorbeeld 10 of 30 dagen. Alle dagen boven dit eigen risico worden vergoed, alles onder het eigen risico is voor je eigen rekening. Wanneer je ook aanvullende dienstverlening afneemt, dan word je ondersteund bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van je zieke werknemer.

Wat is Poortwachter garantie?

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd om langdurig ziekteverzuim terug te dringen en geldt voor alle werkgevers. In deze wet staat wat de verplichtingen zijn om een zieke werknemer vlug aan het werk te krijgen. Wanneer deze verplichtingen niet voldoende zijn nagekomen kan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) beslissen, dat de werkgever nog een jaar extra moet doorbetalen. Een zogenaamde boete. Met een Poortwachter garantie zorgt de verzekeraar, dat aan alle verplichtingen zijn voldaan. Komt er toch een sanctie vanuit het UWV, dan betaalt de verzekeraar deze boete.

Wat kost een ziekteverzuimverzekering?

De premie is afhankelijk van je branche en de samenstelling van je personeel, het verzuimverleden en de gekozen dekking. Hieronder vind je een voorbeeld van een bouwbedrijf. Het is een redelijke inschatting.

Voorbeeld maandpremie: € 535

Bedrijf: BouwbedrijfWerknemers: 5Gemiddelde leeftijd: 32 jaarJaarloonsom: EUR 183.000Eigen risicotermijn: 10 dagenUitkeringspercentage: 70%Verzuimverleden: 3,5% over afgelopen 3 jaar