JW verzekeringen

Inkomensverzekering ZZP

Inkomensverzekering ZZP

Inkomensverzekering voor de zzp’er

Je bent zelfstandig zonder personeel (zzp'er). Dan kan je in geval van een ongeval of ziekte geen aanspraak maken op een uitkering van een werknemersverzekering of door de overheid, behalve een bijstandstanduitkering (minimumloon). Door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je je inkomen verzekeren. Wij bieden een inkomensverzekering op maat speciaal voor de zzp'er.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
Je werkt hard en slim om je bedrijf aan de gang te houden en te verbeteren. Door een ongeval of ziekte, bijvoorbeeld een burn-out of een hernia in de rug kan je voor langere tijd uitgeschakeld zijn. Je verdient dan geen geld. Veelal heeft een zzp’er geen of te weinig financiële middelen beschikbaar om voor langere tijd in levensonderhoud te kunnen voorzien. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je tegen het verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid om in je kosten van bestaan te voorzien.

Offerte aanvragen

Wat dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Verzekerd zijn een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding van re-integratiekosten, een uitkering bij zwangerschap. Ook preventieve kosten zijn gedekt, bijvoorbeeld een coach om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verminderen.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De prijs is onder andere afhankelijk van je beroep, je leeftijd, je werkzaamheden en de hoogte van je verzekerd bedrag. Hieronder vind je een voorbeeld van een ICT-adviseur. Het is een redelijke inschatting.

Voorbeeld maandpremie: € 119

Werkzaamheden : ICT-adviseur
Verzekerd bedrag : EUR 30.000
Eindleeftijd : 65 jaar
Eigen risicotermijn : 30 dagen