fbpx

Bedrijfsschadeverzekering: bedrijven zijn vaak onvoldoende verzekerd

Bedrijfsschadeverzekering - JW Verzekeringen

Het voortbestaan van je bedrijf is reden waarom verzekeringen worden afgesloten. De verzekering van bedrijfsschade is hierbij belangrijk. Het is zaak om hierbij uit te gaan van de juiste uitgangspunten. Om hierin een goed inzicht te krijgen is het van belang om een inventarisatie te maken van de risico’s die je bedrijf loopt. Een passende verzekering afsluiten vormt het sluitstuk.

Wat is de grootste oorzaak van onvoldoende dekking bij bedrijfsschade?

De meest voorkomende oorzaak is dat bij de vaststelling van de hoogte van het verzekerd bedrag en de duur van de uitkeringstermijn onvoldoende rekening wordt gehouden met het heden en de toekomst.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?

Als je bedrijf wordt geraakt door een omvangrijke schade zoals een brand, water, inbraak en storm kunnen je bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk tot stilstand komen. Je bedrijf maakt daardoor minder of geen omzet meer. Je vaste kosten lopen gewoon door en je winst verdampt. Met een bedrijfsschadeverzekering verzeker je de omzet die je misloopt als, verminderd met de variabele kosten en besparingen op vaste lasten.

Hoe is het verzekerd bedrag bepaald in geval van een bedrijfsschade?

Het verzekerde bedrag bestaat uit je vaste kosten plus de nettowinst. Dit bedrag kan je ook bepalen door je omzet te verminderen met de variabele kosten en besparingen op vaste lasten. Vaak wordt dit vastgesteld op basis van het verleden, bijvoorbeeld aan de hand van het jaarverslag van het vorige boekjaar. Het bedrijfsschadebelang moet gericht zijn op het heden en de toekomst, waarin bijvoorbeeld groei, inflatie of een aantrekkende economie begrepen zijn.

Hoe is bij een bedrijfsschadeverzekering de uitkeringstermijn bepaald?

Doorgaans wordt een uitkeringstermijn van 1 jaar gekozen. Dit is een veel gehanteerde standaardwaarde. Deze termijn is vaak te kort omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de actuele economische situatie. We hebben te maken met schaarste van arbeid, grondstoffen, energie en kapitaal, waardoor herstel na schade langer duurt. Ook vergunningaanvragen duren langer en bestemmingen kunnen veranderen, waardoor herbouw op dezelfde locatie niet mogelijk blijkt. Allemaal redenen om de uitkeringstermijn te heroverwegen en te verlengen naar bijvoorbeeld 1,5 of 2 jaar.

Zorg ervoor dat jouw verzekering op orde is!

Onze ervaren verzekeringsadviseur helpt je graag bij een verzekering op maat. Een bedrijfsschadeverzekering met een actueel verzekerd bedrag en een realistische uitkeringsduur.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Uw Specialist Remco Teerhuis

Remco

Specialist in bouw-, horeca- en aansprakelijkheidsverzekeringen

Vraag direct een offerte aan voor een bedrijfsschadeverzekering op maat!

Terugbelverzoek - Bel mij terug!

JW Verzekeringen

Meer Nieuws