fbpx

Bouwbedrijven en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): verzeker je werk!

Wat is de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)?

Als je werkt in de bouw, dan heb je ongetwijfeld al van deze wet gehoord. Het belangrijkste doel van deze wet is de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen; minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. De wet leidt tot een grotere aansprakelijkheid van (onder)aannemers bij verborgen gebreken.

Wanneer gaat de Wet kwaliteitsborging bouwen in?

De veranderingen gaan in op 1 juli 2023 en geldt eerst alleen voor alle nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken in Gevolgklasse 1, de zogenoemde ‘laagste risicoklasse’. Denk aan eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Verbouw volgt 6 maanden later. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Dit zorgt zogezegd voor een zachtere landing.

Wat is het verschil tussen hoofdaannemers en onderaannemers bij de Wet kwalteitsborging?

Volgens de Wkb hebben onderaannemers dezelfde verplichtingen als een hoofdaannemer. De hoofdaannemer is wel eindverantwoordelijk voor het werk van de onderaannemers.

Komt er meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor aannemers door de Wet kwaliteitsborging?

De opdrachtgever kan makkelijker bezwaar maken als het gebouw in zijn ogen niet voldoet. De aannemer wordt dan als eerste partij aangesproken. Hier geldt een omgekeerde bewijslast. Het is aan de aannemer om aan te tonen, dat de gebreken niet aan te rekenen zijn. Daarnaast neemt de aansprakelijkheidstermijn toe tot 20 jaar na oplevering. Tenslotte dient een onafhankelijke kwaliteitsborger tijdens het bouwproces te toetsen of een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Dit is verplicht. Complete dossiervorming en contractbeheer wordt hierdoor noodzakelijk. 

Wie is verantwoordelijk voor het bouwdossier?

De aannemer moet altijd een bouwdossier bijhouden. Dit bouwdossier moet vóór de oplevering aan de opdrachtgever worden verstrekt. De aannemer kan aan de hand van dit dossier aantonen dat de bouw is uitgevoerd volgens de afgesproken en wettelijk verplichte eisen, normen en kwaliteitsstandaarden.

Welke verzekeringen zijn in verband hiermee belangrijk?

Door de versterkte positie van de opdrachtgever kan de aannemer veel gemakkelijker aansprakelijk gesteld worden. Het is belangrijk om een bedrijfsaansprakelijkheid- en CAR-verzekering te hebben. 

De belangrijkste veranderingen vanaf 1 juli 2023 door de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) op een rij:

  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle zelf veroorzaakte gebreken in de bouw. 
  • De opdrachtgever kan de aannemer dwingen om fouten te repareren tot 20 jaar na oplevering.
  • De aannemer moet de opdrachtgever klant informeren of en hoe hij is verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  • De opdrachtgever kan 5% van het bouwbedrag ‘parkeren’ bij de notaris. Dit geldt komt pas vrij als de opdrachtgever aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Constateert de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem? Dan kan de bouw worden stilgelegd.
  • Zorg voor een goede Aansprakelijkheid- en CAR-verzekering.

Zorg ervoor dat jouw verzekering op orde is!

Onze ervaren verzekeringsadviseur helpt je graag bij een verzekering op maat in de bouwsector, op gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen en die voldoet aan de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb).

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering - Uw Specialist Remco Teerhuis

Remco

Specialist in bouw-, horeca- en aansprakelijkheidsverzekeringen

Vraag direct een offerte aan voor jouw bouwbedrijf!

Terugbelverzoek - Bel mij terug!

JW Verzekeringen

Meer Nieuws