fbpx

Inkomensverzekering DGA

Inkomensverzekering DGA

Inkomensverzekering voor de DGA

Ook een DGA kan ziek worden of een ongeval krijgen en arbeidsongeschikt worden. Wanneer je niet meer kunt werken, valt inkomen weg. In tegenstelling tot een werknemer, ben je als DGA niet verplicht verzekerd en heb je geen recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan je je inkomen verzekeren.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?
Je werkt hard en slim om je bedrijf aan de gang te houden en te verbeteren. Door een ongeval of ziekte, bijvoorbeeld een burn-out kan je voor langere tijd uitgeschakeld zijn. Je verdient dan geen geld. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je tegen het verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid om in je kosten van bestaan te voorzien.

Offerte aanvragen

Wat dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Verzekerd zijn een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding van re-integratiekosten, een uitkering bij zwangerschap en preventieve kosten, bijvoorbeeld een coach om arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verminderen.

In de BV of als particulier regelen?

Je kan de arbeidsongeschiktheidsverzekering zowel in privé als in de BV onderbrengen. Wanneer je de verzekering in privé regelt, dan betaal je de premie ook uit privégelden. Hiervoor zou je je salaris nog kunnen verhogen. De premies zijn aftrekbaar van de belasting (box 1). De uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid worden belast, eveneens in box 1. Wanneer je de verzekering in de BV plaatst, dan betaalt de BV de premies. Deze premies kan je in aftrek brengen voor de vennootschapsbelasting. Aanbeveling is om jezelf als begunstigde op te geven in plaats van de BV. Hiermee omzeil je het faillissementrisico. De uitkering wordt direct aan jou uitgekeerd en belast in box 1.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De prijs is onder andere afhankelijk van je beroep, je leeftijd, je werkzaamheden en de hoogte van je verzekerd bedrag. Hieronder vind je een voorbeeld van een aannemer. Het is een redelijke inschatting.

Voorbeeld maandpremie: € 284,88

Werkzaamheden : Aannemer
Leeftijd : 29 jaar
Verzekerd bedrag : EUR 38.000
Eindleeftijd : 63 jaar
Eigen risicotermijn : 90 dagen 

Bijhorende Documenten

color-folder-icons-and-s-ms-orange-orange-folder-illustration-png-clipart-removebg-preview
Arbeidsongeschiktheidsverzekering inventarisatie individueel
color-folder-icons-and-s-ms-orange-orange-folder-illustration-png-clipart-removebg-preview
Dienstverleningsdocument Risico's Afdekken

Voorwaarden voor Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kunt bij ons alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten als je een zakelijke totaalrelatie bent of wordt van ons kantoor. Hierdoor kunnen wij jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering beheren zonder hiervoor beheerkosten in rekening te brengen. Daarnaast betaal je eenmalig € 500 aan advieskosten.